Ordets iboende kraft

«For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Og ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for hans øyne som vi skal stå til regnskap for.» Heb 4:12-13

Det er bare Guds ord som kan vekke deg til sann syndserkjennelse og gjenføde deg til et nytt liv i troen på Jesus. Ordet alene er det vekkelsesmiddel som rammer samvittigheten slik at du får en «tilstoppet munn» og må rope til Gud om frelse for din sjel.

Guds ord kalles «Åndens sverd» (Ef 6:17). Det er Den Hellige Ånd som svinger sverdet, og han vet nøyaktig å ramme hjerte og samvittighet. Da kommer du og jeg på tiltalebenken og må stå til rette for alle våre synder.

Ordet kommer til oss som lov og evangelium. Loven er Gud i hans anklage og dom. Å møte loven er å møte Gud i hans hellighet og vrede. Evangeliet er Gud i hans tilgivelse og nåde. I sin hellighet vil Gud dømme synderen og støte ham bort fra seg for evig. I sin kjærlighet vil Gud elske synderen og ta ham inn i sitt samfunn. Evangeliet er en levende «røst» som taler om hva det kostet Gud å «knuse» sin egen, enbårne Sønn på korset, i ditt og mitt sted.

Tro ikke at Bibelen bare taler om noe som skjedde langt borte, for lenge siden. Ta den fram og les, den har et bud til deg – nå!