Opptak av møtet 14. og 15. august

Opptak for møtene under åpningshelga for bibelskolen er lagt ut.

Her er lenke for møtet lørdag kveld, den 14. august. John Peder Samdal talte over emnet «Den Ånd som gir kunnskap om Herren og frykt for ham», ut fra Jesaja 11:2.

Her er lenke til møtet søndag formiddag, den 15. august. Fredrik Thorbjørnsen talte over emnet «Hvem er salig?», ut fra teksten fra Salme 32:1-5.