Fullkommen rettferdighet

«For Kristus er lovens endemål, til rettferdighet for hver den som tror.» Rom 10:4

lenge du er opptatt av din egen rettferdighet, kan du ikke glede deg over den rettferdigheten som blir gitt deg. Forgjeves rekker du hendene ut mot noe som ikke finnes. Da kan du ikke ta imot det som Jesus gir deg som gave.

Det blir annerledes den dagen du gir opp å arbeide med deg selv. Det skjer når du ser at alt du har be- fatning med, er forurenset av synd og selviskhet. Når du tror du har funnet noe hellig, viser det seg ved nærmere øyesyn ikke å være det. Du føler deg håpløs, elendig og fortapt.

Hva skal du gjøre?

Du skal søke rettferdigheten som blir gitt deg. Det er den Jesus har vunnet for deg ved å gå inn under loven i ditt sted.

Loven har ikke flere krav på deg enn dem som Jesus har oppfylt. Jesus har fylt alle krav. Derfor blir rettferdig- het gitt til hver og én som tror. Han gir deg sin egen fullkommen- het, og da kan du bestå for Gud.

Vend deg til Jesus! Han er virkelig din rettferdighet. Du kan ikke bli mer rettferdig for Gud enn du allerede er. Du er hellig, ren og elskelig grunn av alt det han har gitt deg.

Dette er både frelsens og kristen- livets hemmelighet. En frelst synder når aldri lenger enn å motta alt av nåde. Gud ønsker ikke at du skal gjøre det en sjelden gang. Nei, du skal øse vann av frelsens kilder. Jesus er kommet med en evig rettferdighet. Den alene skal være ditt smykke.

Når du fordyper deg i den rettferdigheten som blir tilregnet deg, får lovsangstonen gjennomslagskraft. Da kan du ikke bli trett av å takke Gud for det han allerede har gitt deg. Hver gang du leser Ordet, får du bekreftet at din frelse hviler på en evig og urokkelig grunn. Det står fast, og ikke noe hos deg kan svekke den. Du er helt rettferdig ved Jesu sår.

Lever du i takk for den tilregnende rettferdigheten, strømmer velsignelsen inn over deg. Takk for den i dag! Gjør det hver dag! Da skal du gjøre det i evighet.

Fra andaktsboken “Ett er nødvendig”
Lunde Forlag 1981