Maks. 20 personer på innendørs arrangementer

På grunn av smittesituasjonen innfører myndighetene strengere restriksjoner. På regjeringens hjemmeside kan vi bl.a. lese følgende: «Vi anbefaler at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene: Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser. (…) Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer.» Dette gjelder kun der det ikke er strengere lokale/regionale regler.

Det anbefales å holde to meter til personer vi tidligere holdt en meter til og å bruke munnbind der dette ikke er mulig.

Disse tiltakene trer i kraft fra midnatt, natt til torsdag 25. mars og gjelder inntil videre. Det skal gjøres en ny vurdering innen 12. april.