Nytt fra Sør-Amerika

Nye vil tro

Evangelist René Villegas i Bolivia forteller gledesstrålende at det er seks nye, tre ektepar, som nå får opplæring i den kristne tro. De bor i en landsby utenfor Sucre og tok selv kontakt etter at de hadde blitt kjent med bøker som er utgitt gjennom «Såmannen». La oss huske dem i våre bønner, at Ordet må bli åpenbart for hjertene.

De tre nye ekteparene som vil ha opplæring i den kristne tro. Evangelist René og kona nr. 2 fra venstre

 

Forsamlingshuset reiser seg

Det er stor glede i Bolivia over at forsamlingshuset i landsbyen Pampa Aceituno er i ferd med å bli reist. Etter en lang ventetid på grunn av koronasituasjonen i landet, ble det i begynnelsen av desember skrevet kontrakt på oppføring av møtesal på 70 kvadratmeter, kjøkken (11 kvm), kombinert lillesal og spisesal (33 kvm) og toaletter, samt oppføring av mur rundt tomta (500 kvm) slik det er nødvendig der ute.

Bygget reises i rød teglstein, med godt armerte søyler av sement. Medlemmene er selv med på dugnad og en håper å få alt ferdigstilt for ca. 600 000 kr. når tomtekostnad på 100 000 kr. er medregnet. Til nå er det kommet inn vel 400 000 kr. til dette prosjektet.

Gaver kan gis til Sør-Amerikakonto: 3000 16 68516. Det er også mulig å benytte misjonens øvrige kontonummer: 3000 222 6193. Merk gaven «forsamlingshus Bolivia»!

Arbeid for Rebeca

Rebeca Vera, som var elev ved bibelskolen på Fossnes og som det ble skrevet om i julenummeret av Lov og Evangelium, har nå fått seg fast arbeid ved en forretning i byen Santa Cruz. Men det er hele 50 mil fra Sucre, og det tar 12 timer å reise med buss. Så hun håper og ber om at det kunne legge seg til rette med noe nærmere familien. Hun bor hos noen slektninger forteller faren, Joel Vera, og han syntes det var rart og vemodig at hun ikke hadde anledning til å komme heim til jul. De har pleid å samle storfamilien til julemøte i heimen sin hver 1. juledag, men i år var det bare yngste sønn, Jonathan, som var heime på grunn av koronasituasjonen.

Damián endelig i USA

Evangelist Damián Heredia, som satt nærmest som i «husarrest» i Arequipa og bare ventet på gjenforening med kona, Hermelinda, som hadde reist i forveien til datteren i Los Angeles, fikk endelig plass på fly rett før jul. Koronasituasjonen gjorde at det ble en ventetid på hele 14 måneder! Alt gikk fint i kontrollen ved ankomst, selv om visum var utgått på dato på grunn av den lange ventetiden. De blir nå boende fast i USA. Det er med blandede følelser han forlater Peru der han har bodd hele livet, forteller han, men ser med takknemlighet tilbake på alle årene han fikk forkynne Guds ord gjennom Lekmannsmisjonen, Misjonslaget og Såmannen. Han hilser til alle misjonsvennene i Norge og takker for all forbønn. Nå håper han at det kan være oppgaver å gå inn i som pensjonist i USA, der det også er mange spansktalende.

Skrevet av Ingar Gangås