«Og døren ble stengt»

«Da skal himlenes rike være å ligne med ti jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen. Men fem av dem var uforstandige og fem kloke. De uforstandige tok sine lamper, men de tok ikke olje med seg. Men de kloke hadde også tatt med seg olje i kannene sine sammen med lampene sine.» Mat 25:1-4

I dag, mer enn noen gang, trenger vi å reflektere over «den siste tid» som vi befinner oss midt oppe i. Det er en vanskelig tid, men i Ordet har Jesus gitt oss et håp. Han taler om et fremtidig rike der det ikke skal være verken gråt, sykdom eller død. På samme tid advarer han oss mot å komme til en stengt himmeldør.

Det er dette lignelsen om de ti brudejomfruene handler om. Gjennom denne beretningen lærer Jesus oss noe viktig om sitt rike, nærmere bestemt hvordan vi skal være rede når han kommer igjen.

For det første ser vi at denne lignelsen fremstiller ekteskapet som noe særs viktig. I den jødiske kultur har de stor respekt for Guds ord om ekteskapet mellom mann og kvinne. I følge deres tradisjon var det vanlig at brudgommen hentet sin brud for å ta henne med til bryllupet. Bruden ble fulgt av ti venninner, hver med sin lampe. Deres oppgave var å lyse opp veien for henne og brudgommen på vei til bryllupsfesten.

Budskapet er egentlig enkelt å forstå. Brudejomfruene visste ikke når brudgommen ville komme. De måtte holde seg våkne og rede til han kom. Akkurat som hver kristen må finnes rede og ferdig når Jesus kommer igjen. Og han kommer når tid som helst.

Her fortelles det hvor alvorlig det gikk med fem av disse brudepikene – til advarsel for dem som ikke er rede til å ta imot Jesus når han kommer. De oppdaget at de manglet olje på lampene sine. Mens disse var borte for å kjøpe olje, kom brudgommen, og resultatet ble skjebnesvangert for dem; de ble stående utenfor porten og banke. Det betyr at de ikke fikk komme inn til bryllupet. Dette er fortapelsen, å bli stående utenfor Guds rike.

Vi merker oss at det ikke gikk an for de fem kloke jomfruene å dele olje med de fem uforstandige. Hver enkelt av dem måtte sørge for olje til sin egen lampe.

Når det gjelder frelsen, er det likedan. Du kan ikke bli frelst på mor og fars eller venners kristendom. Hver enkelt må ha livsforbindelsen med Jesus i orden. Det hjelper deg ikke om du har vært i
nær kontakt med andre kristne eller har hørt evangeliet forkynt på din hjemplass eller har gått på møter. Frelsen er noe høyst personlig.

Denne lignelsen er også en påminning til oss om at det kan bli for sent en dag. Døren var lukket, og da kunne ikke brudgommen åpne opp for dem lenger. Det er noe som heter nådetid.

Bibelen sier: «På den tid som behaget meg, bønnhørte jeg deg, og på frelsens dag kom jeg deg til hjelp. Se, nå er nådens tid, se, nå er frelsens dag!» (2Kor 6:2). I dag er det tid for å ydmyke seg og søke nåde – gjennom anger og tro – for når Jesus kommer og henter deg er det for sent å ordne sin sak. Hvor mye du da banker, kan det ikke lukkes opp for deg.

Jesus sier: «Våk derfor, for dere kjenner ikke dagen eller timen» (Mat 25:13). «Se, jeg kommer snart!» (Åp 22:7). Det gjelder å være ferdig til oppbrudd når brudgommen kommer. La ingen ting i
denne verden hindre deg! Måtte Jesus finne deg som en som hater sin synd og har fått Jesus kjær. Den som «har fått sin overtredelse forlatt og sin synd skjult» (Sal 32:1), venter og lengter etter Jesu
komme. Han er salig, sier Guds ord, og er rede når Herren kommer.