Den diakonale kassen

Arbeidet i den diakonale kassen retter seg inn mot dem iblant oss som har kommet i en nødsituasjon, og
som trenger økonomisk støtte som de offentlige ordninger ikke dekker. Det kan for eksempel dreie seg
om støtte til å kunne reise på leir eller møter, støtte ved sykdom eller ved at forsørgeren i familien
plutselig går bort.

Landsstyret har valgt tre menn fra ulike deler av landet til å betjene den diakonale kassen. De er
kontaktledd mot de lokale foreningene, og sender årlig anonymisert regnskap til LS. Sammen danner de
styret for den diakonale kassen. De tre er Atle Barkve (Vestlandet), Ivar Fiske (Midt-Norge) og Gunnar
Fossli (Østlandet).

Ordspr 3:27 lyder slik:

Nekt ikke de trengende din hjelp, når det står i din makt å gi den.

Dersom det er noen som ønsker å være med å gi til dette formålet så ber vi deg sende navn og
mobilnummer til styret for den diakonale kassen. Skriv at du ønsker å være med som giver. Du vil da bli
kontaktet når det er behov for midler.

Det er også mulig å gi så mye du vil når du selv vil, uten å melde deg som giver.
Resterende beløp i kassen overføres i desember som gave til NLL.

Kontonummer: 3204 10 10222

Kontakter:
Atle Barkve, mobil 976 65 369
Ivar Fiske, mobil 975 90 472
Gunnar Fossli, mobil 959 44 670