Nytt fra Sør-Amerika

Renán Alvis har gått inn i styret for Såmannen i Peru etter evangelist Damián Heredia. Renán (40) er sønn av evangelist Eusebio Alvis (68).

Nytt styre i Peru
En del av bladets lesere vil kanskje huske Eusebio, som besøkte Lekmannsmisjonens arbeid i Norge sommeren 1997. Andre har gjerne lagt merke til flere malerier som er malt av Eusebios sønn, Eusebio jr., og som henger på Bibelskolen på Fossnes.

Renán har i flere år hjulpet sin far i arbeidet med å nå videre ut med evangeliet. De siste årene har de samlet en liten flokk regelmessig til bibelstudium og møter i en leid garasje. Landsstyret vedtok på sitt siste møte å gi støtte til leie av et mer høvelig lokale fra 2021, med plass til kontor og lager, der disse to kan fortsette tjenesten som ulønnede medarbeidere i såmannsarbeidet.

Dåp og medlemsopptak i Bolivia
Lørdag 8. februar ble lille Belén døpt i Pampa Aceituno utenfor Sucre. Hennes far, Alberth er en av lederne i forsamlingen, men er kanskje mest kjent for bladets lesere som «han som sover med Husandaktsboka under hodeputa», og som fikk se inn i evangeliet gjennom den daglige lesningen før han dro på arbeid.

Søndag 9. februar ble Orlando (23) opptatt som medlem i sentrumsmenigheten i Sucre. Han er jusstudent på tredje året og har gått trofast i forsamlingen de to siste årene. Han vil gjerne at misjonsfolket hjemme i Norge kan huske ham i forbønn.