Bli sterk ved nåden i Kristus!

«For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er.» Tit 2:11-12

Nåden som er åpenbart til frelse for alle mennesker, er gitt oss i Kristus. Nåden ligger ikke et eller annet sted ute i himmelrommet, i tanker, følelser og menneske-meninger. Nåden er i Kristus. Der er den skjult og der er den åpenbart for alle mennesker.

I Kristus møter vi Gud som all nådens Gud, med nåde nok for alle folk og alle salgs syndere. Nåden er den rett som forbryteren får. Men som det er synderen som får nåde, er det også nåden som gir stor styrke til den som ingen krefter har. Nåden gjør den uærlige ærlig, den hardhjertede mild, den
gudløse gudfryktig, den onde god, den tankeløse vis og den oppfarende rolig.

Ved nåden kan vi bli de første til å tilgi, de siste til å skape ufred. Nåden gjør den gjerrige gavmild, den svakeste karakter sterk og den største syndeslave til den mest gudfryktige og seirende kristen. Nåden løser oss ut fra selve synden, den gir oss lyst og kraft til å hate det onde og elske det gode, den
skaper nytt liv i dødens barn, den renser og helliger, legger fred i sjelen, fred i hjemmet og gir fred i liv og død.

Bli sterk ved nåden i Kristus! Der er nåde over nåde, der er nåde nok. Nok for deg, nok for meg, nok i liv og nok i død. Nok også til å seire over det onde som skal møte oss i dag.

Guds nåde nå oss styrke
og stå oss kraftig bi,
at vi ham rett kan dyrke
og følge sannhets sti,
og alle våre dage
med et forenet sinn
for ham oss selv forsage,
i himlen trenge inn.
(Gml. Sb.272:5)

Fra andaktsboken «Et ord i dag»,
Lunde Forlag