Juda

I første Mosebok profeterer Jakob om hva som skulle skje med hver enkelt av hans sønner i de siste dager: «Så kalte Jakob sine sønner til seg og sa: «Kom sammen, så vil jeg forkynne dere hva som skal hende dere i de siste dager» (49:1).

Vi skal se litt mer på hva han sier om Juda (49:8-12).
– I de siste dager, ved Jesu første komme til jord (Apg 2:17), skal hans brødre prise ham. Hans hånd skal være på hans fienders nakke og for deg skal din fars sønner bøye seg. Han er som en ung løve, hvem våger å vekke ham. Kongespir og herskerstav skal ikke vike fra hans føtter inntil fredsfyrsten kommer, som folkene skal bli lydige. Og han skal binde eselet til vintreet, tvette sin kjortel i vin, og hans tenner er hvite.

Her kjenner vi igjen flere detaljer fra Det nye testamente, blant annet løven av Juda stamme (Åp 5:5) og palmesøndag hvor Jesus rir på eselfolen. Juda er et forbilde på Kristus. Jesus sa: «For hvis dere trodde Moses, så hadde dere trodd meg. For det er meg han har skrevet om» (Joh 5:46).

Juda, Jakobs sønn, har nå vært død i ca. 1400 år. Den virkelige Juda er kommet, Kristus, han ved hvem Herren skal prises. Juda betyr «den ved hvem Herren prises» og «den lovpriste». Begge betydninger passer på Jesus.

Jødene skal prise og bøye seg for ham fordi «hans hånd skal være på hans fienders nakke». Det betyr at han skal seire over satan og ondskapens åndehær og bringe frelse til sitt folk.

Han er myndig som en ung løve. Jødene turde ikke spørre Jesus mer (Mat 22:46). De våget ikke å «vekke» ham. Ingen talte som ham – med myndighet og makt bød han de onde ånder å fare ut, og de fòr ut (Luk 4:36).
I første Mosebok (49:10) får vi høre at han har et rike og hersker med makt. Han er fredsfyrsten folkene venter på. Andre Krønikerbok (5:2f.) stadfester dette. I Efeserne (2:14-17) leser vi at han er vår fred, han gjorde fred og han forkynner fred. Folkene blir ham lydige og underkaster seg ham. På pinsedagen var det 3 000 som tok imot hans frelse.

I vers 11 (1Mos 49) profeterer Jakob om palmesøndag og det som skulle skje i de siste dager, i år 33 e. Kr. Disiplene løste eselet og dens fole og Jesus red på folen til templet. Så ble eselet og folen igjen bundet til treet.

Profeten Sakarias profeterte også om denne dagen (9:9): «Rop med fryd, Sions datter! Rop høyt, Jerusalems datter! Se, din konge kommer til deg. Rettferdig er han og full av frelse, saktmodig er han og rir på et esel, på den unge eselfolen».

Videre får vi høre at han tvetter i vin sitt kledebon og i druers blod sin kjortel. Hans kledning ble så rød, full av blod (synd). Jesaja sier om ham (Jes 63:1-4): «Hvem er han som kommer fra Edom, i røde klær fra Bosra, så prektig i sin kledning der han skrider fram i sin store kraft? – Det er jeg, jeg som taler rettferdighet, som er mektig til å frelse. Hvorfor er din kledning så rød, lik klærne til han som tråkker vinpressen?

Pressekaret har jeg tråkket, jeg alene, (…) da sprutet deres blod (synd) på mine klær, og hele min kledning fikk jeg tilsølt». Det nye testamente sier: «De kledde av ham, og la en skarlagenrød kappe om ham» (Mat 27:28).

Jesaja sier videre (61:4): «For hevnens dag var kommet i mitt hjerte, og mitt gjenløsningens
år var kommet». Han ble så rød fordi han tok på seg all verdens synd og bar fram skyldofferet (Jes 53:10). Han tok våre synder på seg. Om våre synder er røde som purpur og skarlagen, skal de bli hvite som snø og ull (Jes 1:18). «Han som ikke visste av synd ble gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle bli rettferdige for Gud» (2Kor 5:21).

Dunkle er hans øyne av vin. Vin er i Bibelen brukt både om frelse og dom. Enten betyr det at han er medlidende med oss av kjærlighet. Eller så er han svært medtatt av Guds dom. Kanskje vil Herren si oss begge deler.

Hans tenner er hvite som melk. Tenner er i Bibelen bilde på våpen: «Menneskebarn hvis tenner er spyd og piler» (Sal 57:5). Hvitfargen er i Bibelen bilde på renhet og uskyld. Kristus sine våpen er rene og sanne, han er en rettferdig konge som hersker med rett og rettferdighet. Det er derfor hans brødre (alle som tror på ham) priser ham og bøyer seg for ham (v. 8). Han blir deres Frelser og Herre og de får del i hans herlige rike.

Er han din Frelser og Herre? Det er også dette Herren vil si oss gjennom beretningen om Juda.

«Kristus i første Mosebok».
Serien avsluttes i neste nr