Hva betyr julebudskapet for meg?

Julens budskap er kommet bort i alt virvaret rundt julefeiringen. Handelsstanden har tatt ifra oss den sanne julefeiringen. Det har blitt et enormt kjøpepress – fokuset blir satt på gaver, mat og tradisjoner.

La oss ta et eksempel: Vi kan tenke oss en kunstner som har malt et bilde. Så setter vi det i en veldig stor og flott ramme. Og når folk ser på bildet, sier de: «For en fin ramme!»
Rammen stjeler oppmerksomheten fra bildet. Bildet kommer bort på grunn av at rammen dominerer slik.

Nei, la oss lage en ramme rundt julen som fremhever julens virkelige budskap! La julen bli mer enn en kjøpefest!
Bibelen taler alvorlig om fråtseri. Og i jula skulle vi være mer opptatt av å yte noe for andre enn bare å nyte …
Det er vel ingen gang at flere faller utenfor enn i jule- og nyttårstiden? Da blir ensomheten verst å bære.

Vi skulle tenke mer på ham som kom til oss; – Han som var rik og som for vår skyld ble fattig.
La oss midt i vår overflod tenke på ham som ble lagt i en krybbe. Nei, den første julenatt var det ikke hverken jordisk glitter eller glans. Da var det fullt i herberget.

Spørsmålet er om det er så fullt i våre hjem og i våre hjerter at det ikke er rom for verdens frelser? Han deler ikke plass med noen!
Er vi så opptatt med rammen at vi glemmer bildet, glemmer hovedsaken – glemmer han som kom, den virkelige gave, gitt oss til frelse, barnet i krybben, mannen på korset, den oppstandne frelser? Det er han som skulle være sentrum i vår julefeiring! Julen er mer enn noen fridager i slutten av desember!

Julen minner oss om verdens-historiens viktigste budskap! En frelser ble født inn i vår fortapte verden. Det ble tent et evig håp for mennesket som går mot den evige fortapelse! Tenk om vi ikke hadde en jul å feire – om vi ikke hadde et håp for dette livet! Men jula forteller oss at det er håp for en synder!

La oss bli mer opptatt med hovedsaken i stedet for å være med å lage en midtvinterfest!

Måtte vi bli stille for julens mysterium! Det er få som ser en frelser i barnet som lå i krybben. Menneskelig sett ser dette ynkelig ut. Ja, dette er dårskap for den som ikke tror. Her ligger han som har all makt i himmel og på jord, – overlatt i syndige menneskers hender, de hender som til slutt naglet ham til korset.

Men nettopp dette er julens salige budskap!

L&E 10-2002