Israels åndelige fornyelse

Bibelens ord går alltid i oppfyllelse. Fra sin trone i himmelen leder Gud alle ting, og han fullfører sin frelsesplan akkurat slik som han har forutsagt i Skriften.

«Guds ord står fast til evig tid» (Jes 40:8b). Dette gjelder også alt han har sagt om Israel. Ingen kan forhindre at Herren nå fører dette folket tilbake til sitt rette hjemland.
Profeten Esekiel hadde et underlig syn (Esek 37:1-14):

De døde ben i dalen
«Herrens hånd kom over meg og førte meg ved Herrens Ånd ut og satte meg ned midt i dalen. Den var full av ben.
Han førte meg rundt omkring dem, og se, de lå der i store mengder utover dalen, og de var helt tørre. Han sa til meg: Menneskesønn! Skal disse ben bli levende? Jeg svarte: Herre Herre, du vet det!

Da sa han til meg: Profetér om disse ben og si til dem: Dere tørre ben: Se, jeg lar det komme ånd i dere, og dere skal bli levende. Jeg vil legge sener på dere og la det komme kjøtt på dere og dekke dere med hud og gi ånd i dere, og dere skal bli levende. Og dere skal kjenne at jeg er Herren.

Og jeg profeterte slik som det var befalt meg. Mens jeg profeterte, hørtes det en sterk lyd. Det ble en larm, og benene nærmet seg til hverandre, hvert ben til sitt ben. Og jeg så, og se: det kom sener og kjøtt på dem, og ovenpå det drog det seg hud over dem. Men ånd var det ikke i dem.

Da sa han til meg: Profetér og tal til Ånden! Profetér, menneskesønn, og si til Ånden: Så sier Herren Herren: Kom du Ånd fra de fire vinder og blås på disse drepte menn, så de kan bli levende!
Jeg profeterte slik som han hadde befalt meg. og Ånden kom i dem, og de ble levende og stod opp på sine føtter – en meget stor hær.

Og han sa til meg: Menneskesønn! Disse ben er hele Israels hus. Se, de sier: Våre ben er fortørket, og vårt håp er gått til grunne. Vi er fortapt.

Profetér derfor og si til dem: Så sier Herren Herren: Se, jeg åpner deres graver, og lar dere, mitt folk, stige opp av gravene, og jeg fører dere til Israels land. Og dere skal kjenne at jeg er Herren.

Når jeg åpner deres graver og lar dere, mitt folk, stige opp av gravene. Og jeg vil gi min Ånd i dere, og dere skal bli levende. Og jeg vil bosette dere i deres land. Dere skal kjenne at jeg, Herren, har sagt det, og at jeg også vil gjøre det, sier Herren.»

Oppfyllelsen
Jødene samles fra alle verdens kanter. Landet bygges og blomstrer.
Nå gjenstår «den åndelige fornyelse». Dagen da de skal ta imot evangeliet kommer snart – kanskje etter en ydmykende krig? Messias skal åpenbare seg og ta bort dekket som har ligget over deres øyne.