Nytt fra Moldova

«Be for oss at Herrens ord må få fritt løp og bli holdt i ære, slik som hos dere.» 2 Tes 3:1

Misjonsarbeidet i Moldova skiller seg fra mye annen misjonsvirksomhet, da NLL ikke har et eget og selvstendig arbeid, men mer fungerer som en støttespiller for en selvstendig nasjonal luthersk kirke med sine egne arbeidere, med faste forsamlinger og lokaler på tre ulike steder i Moldova: Tiraspol, Kamenka og Chisinau.

De ulike forsamlingene har sine egne styrer, samtidig som det også er en nasjonal synode med representanter fra forsamlingene og med Vladimir Moser som leder.

Den politiske og økonomiske situasjon i Moldova har gjort arbeidet vanskelig på flere måter. Mange av de unge og ressurssterke har forlatt landet, det gjelder også mange fra de lutherske forsamlingene. Noen er i USA, andre i Canada, Tyskland, Russland eller andre østeuropeiske land. Sentrale støtter og medarbeidere i forsamling-ene har reist ut. Men nye har også kommet til, og antallet som samles har vært ganske stabilt.

Vi har flere ganger fått være med på dåp og konfirmasjon av godt voksne mennesker som har blitt tatt opp i forsamling-ene. Det er et takkeemne.

Vår oppgave har i første rekke vært å støtte arbeidet økonomisk, samt gi råd og veiledning, hjelpe til med å skaffe litteratur mv. Men vi har også alltid ønsket å bidra med forkynnelse i forsamlingene. Det har vært sentralt fra første stund. Besøkene til Moldova minner på mange måter om en ordinær forkynnerreise for oss fra Norge, bortsett fra at det alltid må skje med tolk.

Det beste hadde vært å sende noen som kunne forkynt og undervist i lengre perioder. Det må ikke være en bofast misjonær, selv om det hadde vært det beste, en som var villig til å lære russisk.

Ekteparet Moser
Siden forrige årsmøte har Vladimir blitt operert for sin hjertesykdom. Så langt ser alt ut til å ha vært vellykket. Vladimirs oppgaver er i første rekke å forkynne Guds ord for forsamlingene i Kamenka, Tiraspol og Chisinau. De to første stedene taler han hver søndag via Skype, mens han kan møte flokk-en i Chisinau ansikt til ansikt.

I tillegg har han også jevnlig kontakt med lederne i forsamlingene, samt konfirmasjons- og katekismeundervisning for enkeltpersoner. Natalia tar seg av det humanitære arbeidet, som i stor utstrekning finansieres av Moldovian Christian Aid (MCA). I første rekke er det tale om mat og andre husholdningsartikler, men også medisiner og annet, som kanaliseres gjennom menighetene til medlemmer som trenger det, samt til andre som henvender seg til forsamlingene for hjelp. Natalia knytter også kontakt-er med en rekke personer hun møter gjennom sin virksomhet, og flere har blitt vunnet gjennom hennes arbeid.

Den lutherske kirken
I Kamenka er møtene i eget forsamlingshus i byen. Gudstjenestene ledes av diakonen Sergei, og det er en organist som spiller til liturgien og salmesangen. 15-20 personer møter opp hver søndag. I Tiraspol samles menigheten i leiligheten som i sin tid tilhørte mor til Natalia. En ny diakon er innsatt etter at Pavel flyttet fra landet i fjor. Her er det også en organist. Noen i forsamlingen har vært med helt fra starten i 1992, mens de fleste har kommet til senere. Nå samles det omkring 10-15 hver søndag.

Forsamlingen i Chisinau samles fortsatt i et kulturhus i sentrum av hovedstaden og består av noen få eldre mennesker. Som regel samles bare 5-10 personer.
Det deles ut litteratur i forsamlingene, både av Luther, Rosenius og små trykksaker som Vladimir Moser selv har utarbeidet.

Besøk
Høsten 2018 var Marit og Per Bergene Holm, og Dagbjørg og Erik Asdahl på et besøk. De hadde møter i forsamlingene i Kamenka og Tiraspol.
I månedsskiftet mars/april 2019 var undertegnede alene. Denne gangen var det også besøk i Kamenka og Tiraspol. I juni 2019 var det bibelhelg/seminar i Kamenka, med deltakere både fra forsamlingen der og forsamlingen i Tiraspol. Erik Asdahl, Lena og John Peder Samdal var med på turen.

Økonomi
Det ble overført kr. 381 911 til misjonsarbeidet i Moldova i 2018. Pengene har gått til: lønn til Vladimir (100 %) og Natalia Moser (50 %), ca. kr. 180 000, diakoner, organister, vaktmester og regnskapsfører, ca. kr. 90 000, transportkostnader ca. kr. 10 000, huskostnader inkl. seminar, ca. kr. 40 000, kontor, diakoni og annet, ca. kr. 40 000.
I tillegg til dette får kirken noe støtte til innkjøp av utstyr, mat, medisiner og annen humanitær hjelp fra Moldovian Christian Aid.

Behov for forbønn
La oss fortsatt be for den lutherske kirken i Moldova og den politiske situasjonen som fortsatt avskjærer Moser fra forsamlingene i Trans-nistria. Framfor alt må vi be om at Guds ord får gripe hjertene og skape brennende kristne, som kan vinne andre for Guds rike.

 

Utdrag av årsmelding