«Vekter! Hvor langt på natt?»

Dette spørsmålet fra Jes 21:11 er et betimelig spørsmål å stille for den som venter på at Jesus skal komme igjen. Bibelen sier at Jesus skal komme i den time vi ikke tenker, altså overraskende for de fleste mennesker.

Derfor formaner Jesus sine disipler til å våke og be til enhver tid (Luk 21:36). For hvert år som går, ser vi at tegnene som Jesus har forutsagt, øker i styrke og omfang. Ugudeligheten og gudsfornektelsen brer om seg som aldri før og menneskebud aktes høyere enn Guds bud. Ja, Guds Ord og bud tråkkes under føtter av høy og lav. Hva blir så resultatet? Jo, det ser og hører vi daglig på nyhetssendinger og i aviser. Det er lovløshetens tid, og vårt land høster frukter av sitt frafall fra den levende Gud.

Inn i denne tiden er du og jeg satt, og skal bestå vår prøve. Kan vi av hele vårt hjerte si som Josva sa da han like før sin død talte til Israelfolket (Josva 24:15): «Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren»? Lykkelig er den som kan si dette av hjertet. Da skal du også få oppleve at Herren står ved sine løfter, og du går aldri alene, selv om det mange ganger kan føles slik. Nei, himmelens Gud følger nøye med sitt kjempende barn her på jord. Han svikter aldri sine, men utfrir dem i sin tid.

Hør hva han sier hos profeten Jesaja (41,10): «Frykt ikke, for jeg er med deg! Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud! Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd».
Tar vi dette løftet til oss, så kan det møte oss hva som helst, og vi behøver ikke miste motet, for vi har allmaktens Gud på vår side.

Så kan vi heller aldri for ofte formane hverandre til daglig å ta til oss av Guds Ord. Ditt kristenliv blir som ditt forhold til Guds Ord er. Tar du det likegyldig med bruken av Guds Ord: den daglige husandakten, lønnkammeret og samlingene i venneflokken, så blir ditt kristenliv fort lunkent og sløvt. Da blir du heller ikke det lys og salt som Herren hadde tenkt deg til da han kalte deg. Men lever du i Ordet, så vil det bevare deg, fordi Jesus selv er i Ordet. Det er en underlig, dyp sammenheng her, som bare den erfarer som har sitt liv i Guds ord. Da kan du gjøre ordene i Salme 119:105 til dine: «Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti».

Har du det slik, min venn, så kan du frimodig møte de kommende dager, for da vil Ordet lyse deg helt hjem til du en dag skal få møte ham ansikt til ansikt som er selve Ordet, Jesus din frelser.

Forkynnelsen
De som har forkynt Guds ord for oss på møteuker, stevner og bibel-helger dette året har vært: Egon Kattner (DK), Per Bergene Holm, Konrad Fjell, Gunnar Fossli, Ingar Gangås, Herman Geller (D), Reidar Heian, Dag Rune Lid, Göran Holm-gren (S), Bjørn Valde, Egon Jensen (DK), Bjarne Gjuvsland, Tobias Fjell, Martin Fjære, Rami Seppälä, Gunnar Nilsson (S), Ole Martin Brennsæter, Sigmund Fjære, Lars Fossdal, John Peder Samdal, Lars Fredrik Ellingsen, Per Gustafsson (S), Poul Larsen (DK), Fredrik Thorbjørnsen, Steinar Malmin, Finn-Widar Knutzen, Arne Jørgensen og Asbjørn Fossli.

I tillegg har flere talt på enkeltmøter rundt om i våre forsamlinger.
Så er det med takknemlighet til Herren at vi ser tilbake på enda et arbeidsår. Vi takker også alle forkynnere som har vært villige til å reise med Ordet, og ønsker dere Guds velsignelse over liv og virke.

Møter
Arrangement utenom den vanlige møtevirksomheten har siden sommersamlingen på Fossnes 2018 vært: stevne på Laberget leirsted, bibelhelg på Solgry, bibelkurs og nyttårssamling på Fossnes, pinsesamlinger: Mosvik, Langli, Skjæveland og Steinsdalen, barneleir på Fossnes, ungdomsleirer: høstleir på Haugli i Vest-Agder, vinterleir på Hermanstølen i Valdres, påskeleir på Ersdalstun i Vest-Agder, sommerleir på Trettenes leirsted ved Farris i Vestfold og yngresleir på Kongshaugen kristne grunnskole i Larvik. I tillegg til dette hadde vi en forkynnersamling på Fossnes i februar.

Landsstyret
Siden forrige årsmøte har Landsstyret hatt tre styremøter (juli, desember og mars). Vi har behandlet 42 saker. Reidar Heian, Dag Rune Lid, Fredrik Thorbjørnsen, Jan Ove Heggdal, Øystein Laberget og Konrad Fjell har møtt fast i styret. I tillegg til dette har Ingar Gangås, som har ansvaret for arbeidet i Sør-Amerika, møtt i styret ved behov. Per Bergene Holm, som har ansvaret for misjonsarbeidet i Moldova, har også møtt i styret ved behov.
Reidar Heian har vært styreformann, Fredrik Thorbjørnsen nestformann og Konrad Fjell sekretær.

Sammen i bønn
Så vil vi oppmuntre alle misjonsvenner til å omslutte virksomheten, både her i landet så vel som i Moldova og i Sør-Amerika, med forbønn. Be for forkynnerne, landsstyret, ungdoms- og barnearbeidet. La oss også huske spesielt på de iblant oss som sliter på forskjellig vis og alle de ensomme. Og ikke minst trenger vi å stå sammen i forbønn for de mange kristne hjem. De er jo samfunnets grunnvoll, og vi ser hvordan satan setter inn på å få ødelagt hjemmene. Men la oss omslutte hverandre med forbønn. Det er det knyttet rike løfter til.

Utdrag fra årsmelding fra landsstyret
Reidar Heian (formann)
Konrad Fjell (sekretær)