Sommersamling i Lekmannsmisjonen

Fra 10. til 14. juli arrangerte Lekmannsmisjonen sin årlige hovedsamling på Bibelskolen på Fossnes. Gunnar Nilsson fra Nybro i Sverige var med som hovedtaler sammen med John Peder Samdal.
I tillegg var det seminar om sjelesorg ved Sigbjørn Agnalt, og flere andre deltok.

Samlingen ble innledet onsdag kveld med en vekkende tale av Gunnar Nilsson, og denne tonen fulgte også de andre talene hans frem til avslutningsmøtet på søndag. Gjennom de ulike møtene fikk forsamlingen et innblikk i hvordan endetidens kristendom vil arte seg, hva som skal skje før Jesus kommer i sky for å hente sine, og hvordan vi kan være rede.

På avslutningsmøtet søndag formiddag talte Nilsson om dommen, når milliarder av mennesker skal møte den hellige Gud. – Da er alle mennesker like, for alle skal gjøre regnskap. Fra den første Adam til det siste menneske som ble født. Tiden er slutt. Det er bare evigheten som står igjen. – Kristus sitter på herlighetens trone. Legioner av engler omgir ham. Den kommende verdens virkelighet er
blitt synlig for det menneskelige øyet. Bibelens ord om dommedag vil gjøre det tindrende klart for oss. Vi går alle mot denne avslutningen, sa han. – Hvordan kan det ha seg at alle mennesker tar feil i dommen, slik det står i Mat 25, spurte han. Verken de på høyre eller de på venstre side kjente seg igjen i dommerens beskrivelse.

– Vi mennesker har en medfødt tilbøyelighet til å forveksle det vi vet om kristendommen, med det vi er i Guds øyne. I tillegg har mennesket en medfødt tilbøyelighet til å tro at ytre fromhet skal gjøre vår sak bedre innfor Gud, sa Nilsson. Samtidig pekte han på at den som har satt sin lit til Jesus alene, og har hans rettferdighet, kan si med sang-eren: «Min framtidsdag er lys og lang …»

Sigbjørn Agnalt kom i sine sjelesorg-seminar inn på temaet skyldfølelse – den sanne og den falske. Han kom også inn på eksempler både fra barne-oppdragelse, ekteskap og hvordan det følsomme sinn arter seg.

Misjonær Ingar Gangås satte fokus på Jesu ord «Inntil hedningenes fylde er kommet inn», og vi fikk innblikk i hvordan litteraturarbeidet nå går frem i Sør-Amerika. Mennesker kommer til tro, og den kristne litteraturen når stadig lenger ut.

Per Bergene Holm talte om kallet, og lørdag kveld talte John Peder Samdal ut fra Hebr. 12 om å feste blikket på troens opphavsmann og full-ender. Flere ulike sangkrefter deltok under samlingen på Fossnes.

Sigrid og Arne Otto Skutlaberg fra Norheimsund, som har vært med i NLL helt fra begynnelsen på 1960-tallet, fikk flytte hjem under disse dagene. Det satte også sitt preg på samlingen. De døde i høy alder hjemme i Norheimsund, men bare med tre dagers mellomrom, og begge mens sommersamlingen pågikk. Det opplevdes spesielt, og satte fokus på hovedtemaet, at en kristen snart får møte Jesus når han kommer igjen, eller når Herren henter sine hjem.

Video-opptak av alle talene og det meste av sangen fra sommersamlingen, er lagt ut på web- og Facebook-sidene til Lekmannsmisjonen.