Referat fra ungdomsleir på Trettenes 2019

21.-23. juni ble det også i år arrangert ungdomsleir på Trettenes leirsted, ved Farrisvannet. Rundt 35 unge var samlet for helga, med Reidar Heian, Asbjørn Fossli og Fredrik Thorbjørnsen som ledere. Det var Lars Fredrik Ellingsen og Rami Seppälä som talte for oss.

Det var godt å komme litt avsides denne helga, og å være samlet om Guds ord med venner og åndelige søsken. Været var fint, og det var godt duket for å finne på mye moro sammen. Mellom måltider og møter spilte vi volleyball, fotball, kubb, badet og hadde kanostafett. På lørdagskvelden var vi samlet rundt leirbålet, hvor vi sendte hverandre myggspray, grillet og delte vitnesbyrd. I tillegg hadde vi et gruppemøte på lørdagen. Da ble alle delt inn i mindre grupper, og sammen med en leder/taler ble det pratet om det de enkelte gruppene måtte ønske.

Syndefallets følger

Lars Fredrik Ellingsen hadde to møter med temaet «Syndefallets følger». På kveldsmøtet på fredag var overskriften «Da godt ble ondt og ondt ble godt», hvor han talte ut fra 1. Mos 3,1-10. Før syndefallet var menneskets store glede Gud selv. Etter syndefallet er menneskenes hjerter forandret. Hvis jeg skulle levd etter det mitt kjødelige hjerte synes er godt, ville jeg godt fortapt. Hva er så godt, og hva er ondt? Jeg kan i alle fall ikke stole på mitt eget hjerte. Men jeg kan stole på Guds ord! For den gode meningen med livet er å leve i samfunn med Gud. Neste kveld talte Lars Fredrik om kjærlighet, ut fra 1. Kor 13,4-8. Han fortalte om hvordan kjærligheten er en beskrivelse av Jesus, og hvordan den i bibelen ikke er knyttet til en følelse, men til et løfte. I tillegg snakket han om hva som er frihet, og hvordan vi i dette spørsmålet vil være delt – noe som er en følge av syndefallet. Han var også inne på spørsmålet: Hva er seier over synd? Jo; 1. At du ikke blir i synden. 2. At du kjemper rett mot synden. Det vil si at du springer til Jesus med dine synder. Når synden fører deg til Jesus, da har den tapt. For Jesus har seiret over synden.

En kristens lidelser

Lørdag formiddag talte Rami Seppälä om en kristens lidelser, ut fra Rom 8,18. Vi fikk høre at lidelser hører med i en kristens liv – ja, at vi trenger lidelser. Det er et av de mest virkningsfulle verktøyene Gud har for å bevare oss! Gjennom lidelser oppdras vi av Gud, blir ydmyket, vi kan bedre forstå andre som lider, vi vil bære mer frukt og det vil virke tålmodighet. Vi ble oppmuntret til å takke for lidelsene våre, og da også vite at «alt samvirker til det gode for den som elsker Gud» (Rom 8,28). Når vi er små i oss selv, da kan Gud bli stor.

Vårt forhold til Guds ord

På søndagsmøtet spurte Rami: Hvilket forhold har du til Guds ord? I denne talen fikk vi ulike påminnelser, bl. a. om hva Pontoppidan skriver om å bruke Guds ord rett: 1. Når vi først ber til Gud om å bli opplyst av hans Ånd. 2. Deretter leser med andakt og ettertanke, med vilje til å leve etter Ordet. 3. Og virkelig også følger det i vårt daglige liv. Vi ble også minnet om at Guds ord er mektig til å frelse oss – det virker både rettferdiggjørelse og helliggjørelse.

Til sist vil vi takke alle som deltok på leiren, talerne og lederne som arrangerte. Disse leirene betyr mye for oss unge! Gud er god som lar oss være samlet på denne måten. «Kom avsides med meg og hvil dere litt!» sier Jesus. Det er godt å komme avsides med Guds ord og kristne venner, borte fra mange skjermer og hverdagens stress. Spesielt er jeg blitt minnet om en liten setning fra Fil 3,20: «Men vi har vårt hjemland i himmelen». Det er både en formaning til hva som tar plassen i hjertet mitt, men også en herlig trøst og tanke her på jorda – både i lidelser og gleder. Takket være Jesus og hans død for mine synder, hører jeg hjemme i himmelen!

Tina Fossdal