Yngresleir 2019

Referat fra yngresleir på Kongshaugen kristne grunnskole

38 barn i alderen 9 til 13 år og 7 ledere var samlet på Kongshaugen kristne grunnskole 21.-23. juni. Dette var første gang skolen ble tatt i bruk som leirsted. En anselig mengde madrasser ble derfor fraktet fra Fossnes til skolen og klasserom ble omgjort til overnattingssaler. Gymsalen ble brukt som både møtesal og matsal. Vi må si at dette fungerte bra, og utearealene ved skolen var også gode for denne aldersgruppa, der spesielt fotballbane og zip-line var populært.

Hovedemne for leiren var «Himmelveien» der Israels utfrielse fra Egypt med påskelammet og frelsen ved lammet som ble slaktet, Guds ledelse gjennom ørkenen, Israelsfolkets tilbedelse av avguder og målet – Kanaan var bakgrunnen for bibeltimene. Det var Lars Fossdal som hadde bibeltime fredag kveld. Overskriften var «Når jeg ser blodet går jeg dere forbi». Han viste de store linjene i Guds ledelse med Israelsfolket, hvordan synden hadde fått konsekvenser og hvordan Gud ved hungersnød førte folket folket til Egypt der de ble treller under farao. Han forkynte hvordan hvert menneske har syndeskyld og er treller under synden. Videre fikk vi høre hvordan blodet fra lammet som ble smurt på dørstolpene ble til frelse for dem som var inne i huset. Dødsengelen så blodet på dørstolpene og det ble dem til frelse.
Lørdag formiddag var emnet «Herren gikk fremfor dem..for å vise dem veien». Lars forkynte hvordan Gud på mektig vis ledet Israelsfolket på vandringen i ørkenen. Han sørget for de på alle vis, beskyttet de mot fiender og rovdyr, ledet de gjennom Rødehavet når alt så umulig ut og ga de mat og drikke. Gud setter sitt folk i vanskeligheter nettopp for å vise sin makt og knytte folket sitt til seg selv ved deres avmakt. For Gud er ingenting umulig! I dag leder Gud de kristne ved sitt Ord, Bibelen. Lørdag kveld var det Øystein Laberget som talte over emnet «Du skal ikke ha andre guder enn meg». Bibelens Gud er den eneste gud. Israel hadde sett Guds mektige gjerninger, men allikevel falt de ifra og dyrket andre guder. De så på nabofolkene og ville ligne de. Slik kom avgudsdyrkelsen inn blant Guds folk. Øystein knyttet dette til avgudsdyrkelse som også skjer i dag; Mennesket vil naturlig søke avguder om det ikke bruker Guds Ord og innretter sitt liv etter det. I dag er kanskje alle tingene våre og troen på mennesket de største avguder som drar sinnet bort ifra Herren og slik som Israel har vi så lett for å se på «nabofolkene» og etterligne de.
Den siste bibeltimen søndag formiddag oppsummerte Lars bibeltimenes innhold, han talte over rustningen som en kristen må kle seg i og pekte på Himmelen som målet for Guds folk.
Lørdag var det også tid til en utflukt til Sandtangen ved Goksjø. På vei ned til stranda ble barna delt inn i grupper og poster med spørsmål skulle besvares. En slik sporleik er nærmest obligatorisk på leirene og det er knyttet stor spenning til hvilken gruppe som vinner, fram til dette blir annonsert ved avslutningsmiddagen.
Det må også nevnes at det ble arrangert leker på skolen lørdag ettermiddag der de samme gruppene blant annet konkurrerte om å dra en bil raskest mulig mellom to linjer.
Avslutter referatet med leirsangen (Nr. 885 i Sangboken, av Nils Frykman) som ble sunget på de fleste samlingene:
1. Min fremtidsdag er lys og lang,
den rekker bakom tidens tvang,
der Gud og Lammet selv vi ser,
og ingen nød skal være mer.
2. En evig arv hos Gud jeg har,
I himlen er den i forvar,
Og under prøvetiden her
Jeg får av Gud hva nyttig er.
3. Pris være Gud som styrer så
At jeg urolig ei skal gå!
For meg han alltid sørge vil,
I alt som her kan støte til.
4. Så har jeg fred i sinn og sjel
Og synger glad: Nå alt er vel!»
Jeg vandrer ved min Faders hånd,
Han leder meg til livets land.
5. Men, Herre Jesus, lær du meg
Å leve mere helt for deg
Den korte tid jeg har igjen,
På veien hjem til himmelen!
Skrevet av Øystein Laberget