Jeg har overvunnet verden

Johannes 16:33 «Jeg har overvunnet verden.»

Dette er klare og sterke ord fra vår Herre og frelser Jesus Kristus. Han taler om sitt verk og sin gjerning. Men leser du hele dette verset så ser du at han mener at hans gjerning og seier skal komme oss til hjelp og nytte! Det er ikke en seier for seg selv, men det er en seier som er vunnet for oss. Han sier: «Dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i meg».

Hva er denne «verden» som han har seiret over? 1. Joh 5:19 sier: «Men hele verden ligger i det onde». I Romerbrevet 5:12 utrykker Paulus det slik: «..synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden på grunn av synden, og døden slik trengte gjennom til alle mennesker..» Syndens konsekvenser er enorme, men skal vi beskrive det med få ord, blir det ord som forgjengelighet, lidelse og død. Intet mindre.

Rom 8:20-22 «Skapningen ble jo lagt under forgjengelighet, ikke frivillig, men etter hans vilje som la den under forgjengelighet, i håp om at også skapningen skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten, og nå fram til Guds barns frihet i herligheten. For vi vet at hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønner sammen som i veer.»

Sal 39:5-7 «Herre, la meg få vite min ende, hvor mange mine dager skal bli! La meg få vite hvor forgjengelig jeg er. Se, som en håndsbredd har du satt mine dager, min livstid er som intet for deg. Sannelig, bare tomhet er hvert menneske, hvor fast han enn står. Sela. Som et skyggebilde vandrer mannen, han hisser seg opp til ingen nytte. Han hoper opp, men vet ikke hvem som skal samle det inn.»

Sal 89:48-49 «Kom i hu hvor kort mitt liv er, hvor forgjengelig du har skapt alle menneskenes barn! Hvem er den mann som lever og ikke ser døden, som frir sin sjel fra dødsrikets vold? Sela.»

Merk dette, at all synd og alle syndens konsekvenser ble av Gud lagt på Jesus, regnet inn i Jesu person. Det omfatter også det du står midt oppe i. Din egen synd, sløvhet og svakhet. Dine venners synder og svakheter. Synden til alle verdens mennesker, også de som ikke kjenner Jesus. De er medregnet her.

Bibelen uttrykker det meget sterk når den sier at Jesus ble gjort til synd (2. kor 5:21). I den gamle pakt ble folkets synder overført til en bukk som så ble ført ut i ørkenen for å dø. Dette peker frem mot den virkelige syndebukken som Gud selv hadde sett seg ut. Og her er ikke noe menneskelig medvirkning. Det er Gud Fader som har bestemt at synden, og alle syndens konsekvenser, skulle legges på Jesus. Kan du forstå hva dette betyr: Jesus ble gjort til synd? Så ble denne Guds syndebukk ført opp til Golgata for å dø. Han måtte det. Det er slik synden er. Og det er slik Guds vrede over synden er.

Men Jesus ble ikke værende i døden, han sto opp! Han lever, og han har overvunnet verden! Hvor er så ditt fristed? Hvor er så din løsning fra forgjengeligheten og lidelsen, fra synden og døden? Løsningen og frelsen er i Jesus alene. La det fylle deg med takk og glede. Kanskje du møter et menneske på din vei som også gjerne skulle hørt dette? Jesus er rik nok for alle!

Skrevet av Thormod Fjell