Glimt fra pinsestevne i Mosvik

1. Gud, la ditt ord i nåde lykkes Og vokse både dag og natt,
Men kveles og med rot opprykkes Hver vekst du ikke selv har satt!
All Satans løgn og lærdom knus. Med Ånd og sannhet fyll ditt hus!

2. La ingen falsk profet forville Oss bort i nattens bitre nød!
La ingen lærdom vrang forspille Vår trøst av Jesu dyre død!
Jag bort hver ulv i saueham! Å hyrde god, vokt dine lam!

3. Løs opp de tåkeslør som spinnes Av uforstand og mannevidd.
Slå ned alt hovmod som her finnes, Gjør vantro stum, som volder strid.
Driv hykleri til helved bort. Alt sant og godt la vokse stort!

4. Ditt ord så dyrt for oss er vunnet Ved dine sterke vitners blod.
Det var som tapt, men er gjenfunnet, Vi har den skatt og perle god.
For denne gav de allting hen, Gud hjelp oss å bevare den!

5. La Ordet gå i arv og eie Til våre barn i tusen ledd.
Og vise oss de rette veier Til liv i nåde, trøst og fred.
Og lede alle inn til Gud, Så har det ført sin gjerning ut

Fra Sangboken, nr 11. Magnus Brostrup Landstad, 1861