Tidsaktuelle tema

Da har det kommet en ny fane i menyen som heter «Tidsaktuelle tema». Her er det samlet tidligere foredrag fra møter og leirer knyttet til ulike temaer som kan være til veiledning, repetisjon og påminnelse. Det finnes også noen artikler til sammenfallende temaer.

Menypunktet «Tidsaktuelle tema» har foreløpig emner som omhandler mann og kvinne i menighet og hjem; kjærlighet, seksualitet og ekteskap; kjønnskampen; dåp og nattverd; sang og musikk.