Nåde og sannhet

Juleevangeliet ville nok de fleste dra kjensel på om de fikk høre eller lese det. Da tenker jeg på det vi finner i Lukasevangeliets andre kapittel. Det med keiser Augustus, hyrdene på marken, englene, stallen og Jesusbarnet.

Men nå skal vi finne det samme juleevangeliet i det første kapittelet i Johannesevangeliet. Det er nok ikke like godt kjent som det første jeg nevnte, men vi går glipp av mye om vi ikke setter av litt tid til å se hva Johannes sier om Jesu komme til jorden. Det er et innholdsrikt avsnitt, som vi her bare kan gløtte inn i.Vi må ta det med alt sammen, fra Johannes 1:1-14:

I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det. En mann sto fram, utsendt av Gud. Hans navn var Johannes. Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Han var ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. Det sanne lys, som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.

Jesus – menneske som oss
Én ting forstår vi ganske raskt ut fra innhold og sammenheng i denne teksten. Lyset som beskrives er ikke annet enn Jesus selv! Jesus kalles i denne teksten for lyset og Ordet. Og når vi ser i det siste verset at «Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss», så skjønner vi også at vi godt kan kalle dette for et juleevangelium. Det var jo akkurat dette som skjedde i julen for over 2000 år siden. Jesus ble født som et lite menneske, som du og jeg. Men også som mye mer enn oss!

Jesus – så mye mer enn oss
Om vi tenker etter og bedømmer oss selv som vi bør, så kan ikke noen av oss bære tittelen «det sanne lys». Heller ikke kan det sies om noen av oss at vi er «full av nåde og sannhet». Johannes, som skriver dette, understreker også (i vers 8) at han ikke er lyset, han er bare satt til å vitne om lyset, peke på det for andre. På denne måten har jo budskapet kommet til oss, ja, til meg! Jeg er så takknemlig for at jeg kan si videre: Jesus Kristus er mitt lys, hos ham har jeg funnet nåde og sannhet.

Dystert utgangspunkt
Hva er utgangspunktet for at man behøver et lys? Det er jo ganske enkelt når det er mørkt! Men det som er ennå mye mer dystert, finner vi i vers 5 i teksten: «mørket tok ikke imot lyset». Det er jo så meningsløst. Samtidig er Gud klar over dette. Han vet hvor forvrengte vi er og sene til å tro og ta imot lyset. Han sender tålmodig ut sine vitner så budskapet om lyset, nåden og sannheten kan nå ut, ja, først til de mørkeste stedene.

Nå er det atter jul
Atter en gang sendes vitner ut for å peke på lyset. Ikke fordi vi er lyset, men fordi vi selv har fått møte lyset, som er Jesus selv. Hva ser han etter? Han ser etter steder hvor han kan få slippe til med lys! Og det er på de mørke stedene, der mennesker er fanget i syndens mørke, og ikke har noe lys eller bedring i sikte. Mennesker som lengter etter nåde og sannhet. Merk at nåden ikke er frakoblet fra sannheten! Jesus vil ha oppgjør og alle kort på bordet. Han vil tale ut med deg om dine synder og klemme verken ut av sårene. Men det er bare for at han også kan få lege sårene og tilgi deg syndene.

Nåde og sannhet
Hos Gud er det nåde og sannhet, kjærlighet og hellighet, på samme tid. Alternativene er så dårlige. Ingen kan bli stående innfor Gud med en nådeløs sannhet. Og nåde uten sannhet har heller ingen ekte og forløsende kraft med seg, nei, tvert i mot! Ingen god lege legger vel plaster på et verkende sår uten først å rense såret? Gud krever sannhet og oppgjør, men han er også den eneste som kan sørge for virkelig lys og nåde. Jesus er lyset! Skulle ikke nettopp julen være godt egnet til å la lyset skinne – for deg?

Guds gåva till dig är Jesus.
Mer värd än den vida jord.
Och skulle du inte tacka,
för gåvan så rik och stor?

Guds gåva till dig är Jesus.
Så räck du då ut din hand,
och motta den store rikedom
som dyrt han dig vann en gång.
(Ukjent forfatter)

Maria og Josef på vei til Betlehem.

Thormod Fjell