En festdag i Bolivia

Den andre søndagen i oktober ble en merkedag for Såmannens arbeid i Bolivia. Da ble to barn og tre ungdommer døpt ved Såmannens senter, og senere på dagen ble sju voksne tatt opp som medlemmer, i en quechualandsby, en halv times kjøretid fra byen Sucre.

Bilde: Etter dåpen. René Villegas med kone til venstre. Mor til de to minste, til høyre for ham.

Evangelist Joel Vera talte på formiddagen, og det var gripende å høre hans vitnesbyrd. Han fortalte at de var åtte søsken. Da faren, Marcelino Vera, lå på dødsleiet, var alle sønnene og døtrene samlet for å ta farvel med ham, unntatt den eldste dattera. Marcelino var trett etter et langt liv i tjeneste for Jesus. (Forsidebilde av ham og kona, og stykke i L&E 4/2017). Han hadde vitnet uredd både sent og tidlig om sin frelser, som han møtte i storbyen i sin ungdom, men hadde ennå ikke nådd inn til sin eldste datter med evangeliet. Nå lå han svak og ventet bare på å få flytte hjem til Jesus.

Plutselig gikk døra til sykeværelset opp, og dattera kom inn og kastet seg ned foran senga der faren lå. Hun hulket ut at faren måtte hjelpe henne til fred med Gud før han døde. De trodde at han alt var bevisstløs, men så løftet han hånden og la den på hennes hode og velsignet henne. Det førte til hennes omvendelse. Etterpå la han seg trett ned på sitt leie og flyttet hjem til Jesus. Etter talen var det dåp. Undertegnede forrettet, og det var en høytidelig stund for alle de vel 50 frammøtte. Reidar Heian hilste på vegne av Lekmannsmisjonen i Norge.

På ettermiddagen kjørte vi i innleid buss til quechuaforsamlingen Pampas de Aceituno, utenfor byen. De har til nå ikke hatt noen godkjenning, og ved lesning av blant annet Husandaktsboken til Rosenius, ville de gjerne bli lutherske. Gjennom sin evangelist, René Villegas, har de søkt om å bli innlemmet som medlemmer i Såmannen. Etter nøyere samtaler med dem, var dagen kommet for å markere dette med håndspåleggelse og forbønn for til sammen sju voksne personer. Undertegnede ledet handlingen, og de besøkende, Reidar Heian og Dag Rune Lid, deltok sammen med Joel Vera, Gonzalo Ascarunz og René Villegas.