Dine tanker

«Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet utgår fra det.» Ord 4:23

En gutt fikk en bikube i bursdagsgave. Hver dag gikk han bort til naboen for å se hvordan han stelte biene sine, og selv leste han alt han kom over om hvordan man skulle stelle bier. Når det klekkes ut en ny dronning i en kube, så samler den alle de andre nye biene rundt seg, og en vakker dag flyr de i en tett sverm ut av kuben. Der hvor dronningen setter seg, setter også alle de andre seg i en stor klump, den ene oppå den andre. Da gjelder det for den som eier kuben å få tak i svermen igjen og få den inn i en ny kube.

Gutten hadde en slik ny kube og var heldig å finne svermen igjen. Han tok på seg maske og tykke skinnhansker for at biene ikke skulle stikke ham, og han fikk hele svermen opp i en bøtte og helte den ut på en fjøl utenfor den nye kuben. Der lå den og surret og surret, men ingen bier ville gå inn i kuben. Han tok en pinne og prøvde å puffe dem inn gjennom den lille sprekken, men det nyttet ikke. De krøp både hit og dit, men ikke dit de skulle. Da oppdaget han dronningen og vippet den med pinnen inn gjennom sprekken. Men da skulle dere sett liv. Alle de andre biene sloss om å komme først inn gjennom åpningen. Alle de ustyrlige biene fulgte dronningen.

Slik er det med dine tanker. Det er vanskelig å holde styr på dem. Har du ofte kjent hvor vrient det er å få tankene til å følge med i timen på skolen eller når du leser lekser hjemme? Har du ofte oppdaget at det er så vanskelig å samle dem når du skal be kveldsbønnen din? Eller når du hører en andakt, kan du plutselig ta deg selv i at du tenker på noe annet enn det som blir sagt.

på noe annet enn det som blir sagt. Sannelig er det vanskelig å samle tankene sine. Det er som å holde styr på en bisverm. Hva skal du gjøre? Gutten som oppdaget dronningen fikk den til å gå først, da gikk de andre av seg selv. Hjertet er dronningen. Det er det som må komme i rette skikk først. Og ingen annen kan få det til uten Jesus. Han må få hjertet ditt. «Herre Jesus, ta mitt hjerte, sett det i den rette skikk», synger vi i en kjent salme. Hver morgen kan du si til Jesus: «Ta hjertet mitt i dag, kjære Jesus!» Da skal du se at han kan holde styr på tankene dine. Det er rart med Jesus, han kan alt han. Det som er umulig for oss, det kan han. Alt må lyde ham, hvis vi bare vil slippe ham til. Derfor: Slipp Jesus til! For han klarer det som du ikke kan klare.

Jesus styr du mine tanker,
Jesus la meg leve så,
at hvor jeg i verden vanker,
et Guds barn jeg være må.

Hans Edvard Wisløff
«For Jesu små arbeidere»,
Santalmisjonen