Kvinnens ætt

Etter at syndefallet var et faktum, kom Gud med et løfte til Adam og Eva, om at kvinnens ætt skal knuse slangens hode, men slangen skal knuse dens hel (1Mos 3:15).

I dette løftet tales det om at en kvinne skal bli med barn som ikke er unnfanget ved en mann. Denne nye slekten skal knuse slangens hode. Det betyr at denne personen skal gjenopprette hva syndefallet ødela. Det skal igjen bli fred på jorden, mennesket skal leve og herske i samfunn med Gud, og det skal være harmoni i skaperverket.

Eva og Adam var nok ikke i stand til å se herligheten i løftet, men det gav dem håp for fremtiden om at fallet skulle gjenopprettes. Da Eva fikk sitt første barn, trodde hun at denne gutten var den som skulle gjenopprette syndefallet. Hun sa: «Jeg har fått en mann ved Herren». Eller som det også kan oversettes: «Jeg har fått Herren». «Kvinnens ætt» står i entall, slik det også gjør med Abrahams ætt (1Mos 12:7). Paulus skriver at Abrahams ætt i entall betyr Kristus (Gal 3:16). «Kvinnens ætt» er da en profeti om Kristus, som skal bli født av en jomfru. Vi hører mer om dette i Jes 7:14: «Se, en jomfru blir fruktsommelig og føder en sønn, og hun gir ham navnet Immanuel».

Det hebraiske ordet for jomfru, alma, betyr det samme som det norske ordet jomfru, nemlig ei ung ærbar gifteferdig kvinne. Ordet fremhever hennes ærbare stilling, hun har ikke ligget med noen mann. Så, i tidens fylde, sendte Gud en engel fra himmelen, til jomfru Maria i Nasaret i Galilea. Engelen sa til henne: «Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud, og se, du skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus. Han skal være stor og kalles den høyestes sønn, og Gud Herren skal gi ham hans fars Davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus evindelig» (Luk 1:30-33).

Maria undret på hvordan dette skulle skje, da hun var uten mann – hun var bare forlovet. Men engelen sa til henne: «Den hellige ånd skal komme over deg, og den Høyestes kraft skal overskygge deg, derfor skal også det hellige som fødes, kalles Guds Sønn» (Luk 1:35). Dette barnet er «kvinnens ætt». Her ser vi den nye slekten som er født uten synd, fordi han er unnfanget ved Den hellige ånd og ikke ved en mann. Han prøves av Gud og fristes av djevelen som ingen av oss andre. Der Adam og Eva falt, ja vi også, der seiret han. Ved sitt liv og sine ord fordømte han synden i oss (Rom 8:3). Da han døde på korset, avvæpnet han maktene og myndighetene (djevelen og hans onde engler) i himmelrommet (Kol 2:15). Han viste seg som seierherre over dem på korset.

Synden er djevelens våpen, og nårsynden er sonet, da er hans våpen tatt fra ham. Han har tapt. Jesus proklamerte: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord». Nå var djevelens hode knust. Med denne seieren er syndefallet gjenopprettet, denne verdens gud er kastet ut (Joh 12:31). Guds rike er opprettet på jord, selv om vi ikke ser det fullt ut. Om en kort tid skal hele skaperverket gjenfødes (Mat 19:28), og Guds bolig er igjen blant menneskene (Åp 21:1-5).

I løftet sa Gud at «slangen skulle knuse dens hæl» (1Mos 3:15). Å få sin hæl knust, var å bli merket for livet. Så hard var kampen mellom djevelen og Kristus, at slangen fikk knust sitt hode og ble gjort maktesløs, mens Kristus ble merket for livet. Tomas fikk se naglemerkene i hans hender og arret etter spydstikket i hans side (Joh 20:27). Også i himmelen er han merket, han står for Gud som et slaktet lam (Åp 5:6), et lam som har vært ofret. Det kostet ham dyrt å vinne seier over den gamle slangen djevelen, knuse hans hode og sone all verdens synd. Han gjenopprettet alt det syndefallet hadde ødelagt og brakte liv og fred til menneskeslekten.

«Kvinnens ætt» forteller oss også om en helt ny slekt som skal komme. «De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud» (Joh 1:13). Det er de troende som fikk nytt liv ved evangeliet. Som Peter skriver i 1Pet 1:23: «Dere som er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved Guds ord som lever og blir». Og i 2Pet 1:4 skriver han at vi har fått de største og dyrebareste løfter (evangeliet), for at vi ved dem skulle få del i guddommelig natur. Denne ætt har fått del i Kristi seier over den gamle slangen, djevelen. Apostelen Johannes skriver i 1Joh 5:4-5: «For alt som er født av Gud seirer over verden, og dette er den seier som har seiret over verden: vår tro. Hvem er den som seirer over verden, uten den som tror at Jesus er Guds sønn?» Det er også dette Gud vil si oss ved «kvinnens ætt».

«Kristus i første Mosebok», forts. i neste nummer