Nytt blad i Sør-Amerika

Det første nummeret av bladet «El Sembrador» («Såmannen» på norsk) ble akkurat ferdig til distribusjon før påske. Tema for det første nummeret er «påskebudskapet», og første artikkel er en betrakting av Carl Olof Rosenius over 2Kor 5:21:
Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud.
Bladet er et meldingsblad for arbeidet som drives av Lekmannsmisjonen i Bolivia og Peru. Det legges vekt på at det skal ha et oppbyggelig sikte slik som bladet «Lov og Evangelium», med andakter og bibelstoff, men også inneholde opplysninger om litteraturen som produseres, med kontaktadresser og glimt fra arbeidet i begge land. Det er Gonzalo Ascarrunz, leder for arbeidet i Bolivia, som er redaktør. Han står også for layouten. Miguel Fuentes, medarbeider i Peru, og Ingar Gangås, er med i redaksjonen. Blades er foreløpig på åtte sider og skal komme ut med to nummer i år. Det finansieres av kollekter og gaver der ute. Sidetall og hyppighet vil øke etter hvert. Utgiftene gjøres så små som mulig, ved at våre medarbeidere selv fotokopierer i farger og foretar distribusjonen.
Tanken er også å legge bladet ut på Såmannens webside når denne er ferdig om kort tid.
For den som leser spansk, eller som er interessert i å se hvordan bladet er blitt, kan du klikke deg inn på PDF-utgaven!
Ingar Gangås