Alvorlig og oppmuntrende ungdomssamling på Haugli – 2017

24.-27. mars hadde nesten seksti personer fra både fjern og nær funnet veien til Haugli leirsted i nærheten av Flekkefjord for å delta på påskeleir. Med oss på leiren hadde vi Asbjørn Fossli, Sigbjørn Agnalt og Dag Rune Lid som talere, og Olav Fossdal, Per Olav Kapstad og Lars Fossdal som ledere. Det viste seg å bli en god leir med både alvorlige og oppmuntrende samlinger om Guds ord, samt godt sosialt samvær med gamle og nye venner.

Hvor deilig det er å møte når ene man vandrer frem,
en broder- og søsterskare på veien til samme hjem!
Det er som en kvegende luftning som Herren oss sender ned.
Det styrker den trette vandrer på veiens besværlighet.
(Sangboken 561, vers 1)

Etter de to møtene på søndag formiddag, reiste vi til Fossdal hvor Olav og Reidun Irene hadde forberedt grilling, bibelquiz, bingo og konkurranse. Humøret var på topp og vi koste oss. Deretter gikk turen tilbake til Haugli før vi reiste på møte på Gyland bedehus. Det ble satt sammen et leirkor som deltok med sang på møtet. Dag Rune Lid delte Guds ord med oss ut ifra verset i Lukas 17 – «Kom Lots hustru i hu.», hvor han minnet oss på viktigheten av å ikke følge det som er best i menneskelige øyne, men å velge det som holder oss nærmest Jesus.

Mandagen begynte med to møter av Sigbjørn Agnalt og Dag Rune Lid, før de aller fleste reiste til gymsalen på Gyland barneskole hvor det ble mulighet til å bruke litt energi. En liten gjeng gikk seg en tur på Sira i stedet, hvor de nøt været, utsikten og fikk muligheten til gode samtaler. Da vi var vel tilbake på Haugli fikk vi i oss litt mat før vi kom sammen til et nytt møte med Asbjørn Fossli. I forlengelse av møtet ble ordet gitt fritt. Vitnemøtet var preget av oppmuntring på veien, stor omsorg for hverandre, og en nød for de ufrelste.

Alt i alt var dette nok en vellykket ungdomsleir på Haugli. Det har vært rikt å oppleve samværet med andre kristne ungdommer og å få formaninger på veien mot Himmelen. Leiren har vært preget av alvoret vi står overfor hvis vi velger å leve nær verden, samt gleden, friheten og tryggheten ved å leve nær Jesus. Vi har fått høre om Guds ønske om å tilgi og ta oss imot, uansett hvordan det står til med oss. Vi vil så gjerne ha det på «den rette måten» før vi kommer til Gud, men det er ikke dette som får oss frelst. Jesus frelser oss akkurat slik vi er, og da blir alt vårt kastet bort og vi sitter igjen med Jesus og ham alene. Selv om vi ikke klarer å leve etter lovens bud får vi likevel motta Guds nåde, lytte til hans budskap om frelse, ta imot og regne Jesus som vår rettferdighet.

Av Kristine Bergene Holm