Kallet fra misjonsmarken

«Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst!» Mat 9:37-38.

Slik talte Jesus til sine disipler, og de samme ord lyder til deg og meg i dag.Snart kommer Jesus for å hente sine, og da vil han at så mange som mulig skal bli med. Nå kaller han oss til å være med i denne siste innhøsting. Vi har hørt innbydelsen:«Alt er ferdig, kom til bryllupet!» (Mat 22:4). Dette vil Jesus at alle skal få høre, for alle er kjøpt med hans dyrebare blod. Her er det ingen forskjell, alle er dyrt kjøpt. Himmelen skal bli full av frelste sjeler. Det ligger Jesus på hjertet. Ligger det deg på hjertet?

Nå ser det ut til å være en åpen dør i Sør-Amerika.Landsstyret vil gjerne formidle kallet videre til deg, om du skulle gå og kjenne på en uro fra Herren til å gå inn i en slik tjeneste. Vær ikke redd for å ta kontakt med Landsstyret eller Ingar Gangås for en samtale. Skulle det legge seg til rette, og Herren gir oss noen å sende ut, vil vi som misjonsorganisasjon stå bak med støtte i forbønn og offer. Jeg vil også på vegne av landsstyret i NLL oppmuntre alle misjonsvenner til å gå inn i forbønn for denne konkrete saken. Be om at vi kan få noen å sende ut mens døren er åpen. Dagen kommer da ingen kan arbeide. Vi har en Gud i himmelen som har den fulle oversikt og kontroll.Han er den store oppdragsgiveren,og allmaktens Gud. Så skal vi trygt få legge også denne saken i hans hånd. Han vil ta hånd om den når vi ber om det.

Enten vi er hjemme eller ute på misjonsmarken, gjelder det at vårt liv er innviet til Herren. Paulus sa en gang: «Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg» (Gal 2:20). Det er et rikt liv. Da får livet den rette kurs og mening.Så er det viktig for oss å be om at Herren går foran og bereder vei. Han som kjenner hjertene, vet å finne og kalle den han kan utruste til en slik tjeneste. Men han vil at vi skal be dem fram. Når dette er sagt, så vil vi også nevne misjonsarbeidet i Moldova. Der er det også et stort behov. Vi vil slutte med ordene vi begynte med:

Høsten er stor, men arbeiderne er få. Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst!