Minneord

Torsdag 12. oktober ble John Flaten ført til den siste hvile i en fullsatt Rømskog kirke i Østfold. Han ble født 16. oktober 1942 i Rømskog. Søndag 8. oktober sovnet han stille inn med alle sine kjære rundt seg, etter at han måtte gi tapt for kreftsykdommen.

Vinteren 1959/60 gikk han på Hurdal Verk Folkehøgskole. Her traff han sin kjære Aud, og de giftet seg i 1964. Sammen fikk de bygget et kristent og gjestfritt hjem i Odins vei 9 i Askim. De fikk sønnene Olav og Bengt, og senere 4 barnebarn.

Med Johns bortgang er en god åndelig bror, og hjertevarm misjonsmann gått bort. John har vært med i Lekmannsmisjonen helt fra starten i 1964. Han kom inn i Landsstyret på begynnelsen av 1990-tallet, og satt i styret helt til 2016.

Jeg har hatt gleden av å samarbeide med han i styret 10 år. Med sin mangeårige erfaring, sin rolige væremåte og sitt inkluderende vesen, har han vært en stor ressurs for Landsstyret. Vi vil savne han, men unner ham hvilen hjemme hos Herren.

Over en troendes grav lyser håpet: «Borte fra legemet, hjemme hos Herren». På vegne av misjonsvennene i Lekmannsmisjonen vil jeg takke for det John fikk være for oss alle, og lyse fred over John Flatens gode minne.

På vegne av Landsstyret i NLL
Reidar Heian