Innskrevet i livets bok

«På den dagen skal Herrens spire være til pryd og herlighet, og landets frukt til stolthet og til pryd for de unnkomne av Israel. Og det skal skje: Den som er tilbake på Sion og som blir spart i Jerusalem, skal kalles hellig – hver den som er innskrevet til livet i Jerusalem». Jes 4:2-3

Straffen over verden blir en forløsning for Guds folk. Så sier Herren om den siste store dom: «Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For deres forløsning stunder til» (Luk 21:28). Derfor sier også profeten Jesaja: «på den dagen», når dommen over verden og frelseslyset skal gå opp, gjennom trengselen for Guds folk.

Herligheten for alle de frelste i Israel, kalles her «Herrens spire» og «landets frukt». Profeten Jeremia (23:5) taler om «en rettferdig spire» som Herren ville oppreise for David. Det samme uttrykket er brukt hos profeten Sakarja (3:8; 6:12). Alle disse steder viser til Messias, Frelseren som skulle komme.

Jesus skal være «til pryd og herlighet», til «stolthet og pryd» for de unnkomne av Israel. Han er Guds Sønn og Menneskesønnen, født av en kvinne.

Men her går det et skille, for det sies uttrykkelig at dette gjelder bare «de unnkomne». Hvem er så disse? Det er den lille, hellige levning, det er den flokk som er «innskrevet til livet i Jerusalem».

Bildet om å være innskrevet i Guds rike, brukes ofte i Den hellige skrift. Uttrykket er hentet fra det borgerlige samfunn i Israel, hvor alle var innført i slektregisteret. Herren sier også at han har en bok over dem som hører ham til.

Vi minnes Jesu ord til de sytti disiplene om at de skulle glede seg over at deres navn var innskrevet i himmelen. I Åpenbaringsboken (3:5) står det at Herren ikke vil utslette deres navn som var innskrevet i livets bok. Og om den siste dom står det: «Og hvis noen ikke ble funnet innskrevet i livets bok, ble han kastet i ildsjøen» (Åp 20:15).

Kjære leser, hører du så til disse unnkomne? Står ditt navn skrevet i livets bok? På den store dag skal det bli stor forskjell på de navnene som står skrevet i kirkebøkene og navnene i livets bok.

«Gullgruben», Antikkforlaget 1994