«Såmannen» godkjent i Bolivia

Mange har vært med og bedt om at «Såmannen» må få sin egen juridiske person og bli registrert som et selvstendig misjonsarbeid av bolivianske myndigheter.

 

Lørdag 2. september kom den gledelige meldingen om at fylkesmannen i byen Sucre hadde signert søknadspapirene uten flere merknader.

Til nå har litteraturarbeidet vært drevet ved hjelp av en samarbeidsavtale med den lutherske kirken «Iglesia Cristiana Evangelica Luterana», som er et resultat av Misjonssambandets arbeid. Denne avtalen har gjort det mulig å arbeide ut fra eget kontor i Sucre, med Gonzalo Ascarrunz som medarbeider.

Den første søknaden om forlagsdrift i Bolivia – lik den godkjenningen vi fikk i Peru i 2015 – ble avslått i januar i år. Det var med spenning at undertegnede reiste ut i februar for å sette i gang en ny søknadsprosess. Kona til Gonzalo, Carmen, fikk i oppdrag å omarbeide dokumentene til å gjelde et «selskap» i stedet for et «forlag». Hun er utdannet advokat, men har til nå valgt å arbeide som hjemmeværende husmor, og vi engasjerte derfor først en annen advokat. Carmen har gjort et grundig forarbeid, innarbeidet presiseringer undervegs, og i løpet av et halvt år har hun klart å «lose» søknaden gjennom de mange kontorer og avdelinger, inntil den siste underskriften forelå.

Lekmannsmisjonen har nå full frihet til ikke bare å drive forlagsvirksomhet og utgi kristne bøker, med egne ansatte, men dette gir oss også anledning til å reise rundt i hele landet, spre bøker, samle folk til møter og undervisning, som et vanlig misjonsarbeid. Hvis vi ønsker det, kan vi også utarbeide kristendomsbøker på stammespråket quechua til bruk i grunnskolen.

Landsstyret har godkjent ansettelse av en quechuaarbeider i tillegg til Gonzalo, som er spansktalende. Joel Vera, som er kjent gjennom bladet fra tidligere, og som har vært med som frivillig, ulønnet medarbeider, vil motta halv lønn ut dette året, og blir tilbudt full stilling fra 1. januar 2018. Han er både spansk- og quechuatalende.

Marit og Ingar Gangås er i Bolivia når dette leses, og Ingar vil blant annet ha samtaler med Gonzalo og Joel om veien videre for arbeidet i Bolivia. I tillegg vil Rafael Veizaga, som var i Norge i juni, delta på en del av samtalene. Ettersom han er pensjonist, vil han fortsette som «ambassadør» for «Så- mannen» uten å motta lønn. Gonzalo, Joel og Rafael sitter i styret for selskapet. Utlendinger uten permanent visum kan ikke inneha styreverv, men Ingar Gangås er oppnevnt som rådgiver.

Vi vil minne misjonsfolket om å be for arbeidet i Bolivia, og at Gud må vise oss veien videre.