«Hedningenes lys»

«Så sier Gud Herren, som skapte himmelen og utspente den, som bredte ut jorden med det som gror på den, han som gir åndepust til folket som bor på den, og ånd til dem som ferdes på den: Jeg, Herren, har kalt deg i rettferd og tatt deg ved hånden. Jeg vil verne deg og gjøre deg til en pakt for folket, til et lys for hedningene, for at du skal åpne blinde øyne, føre de bundne ut av fangehullet og føre dem som sitter i mørke, ut av fengslet.» Jes 42:5-7

Her får vi høre at Messias er «lyset for hedningene». Én dag skal også Israel bli grepet over at hedningene kommer til tro. Sammen skal de vandre til Guds lys, både folkeslagene og Israel, slik det beskrives i «misjonskapitlet» hos profeten Jesaja: «Stå opp, bli lys! For ditt lys kommer, og Herrens herlighet går opp over deg. Se, mørke dekker jorden, og det er belgmørke over folkene. Men over deg skal Herren oppgå, og over deg skal hans herlighet åpenbare seg. Folkeslag skal vandre til ditt lys, og konger til den glans som er gått opp over deg» (Jes 60:1-3).

Mye tyder på at vi nærmer oss slutten på «hedningenes tidsalder». Tiden heretter er kort og det haster med å forkynne Ordet om Jesus slik at «hedningenes fylde» kan høstes inn (Rom 11:25). I «misjonsbefalingen» har Jesus lovt å være med «alle dager inntil verdens ende» (Mat 28:20). Oppdraget er ikke fullført før alle er nådd og «Herrens dag» er kommet.

Såmannen
Bokforlaget «Såmannen» fikk godkjenning av peruanske myndigheter i begynnelsen av 2015, etter bare to måneders behandlingstid.

Fra mars 2015 ble søknad om godkjenning for eget forlag i Bolivia forberedt. Avslag kom i januar 2017, med beskjed om at søknaden måtte omarbeides til å gjelde et «selskap» og ikke et «forlag». I følge landets lover var det ikke lenger mulig å drive et forlag uten tanke på profitt, og med utenlandsk støtte. Ellers var det få kommentarer eller krav om endringer. Ny søknad måtte signeres i februar, og undertegnede tok en ekstra tur ut. Olav Gangås var med på turen.

Publikasjoner
Fram til nå er følgende blitt trykt:

  • Carl Fr. Wisløff: «Martin Luthers teologi», 2 000 eks. på spansk.
  • Carl Olof Rosenius: «Syndenes forlatelse», 1 000 eks. på quechua.
  • Carl Fr. Wisløff: «Lov og evangelium i forkynnelsen», 1 000 eks. quechua.
  • Ole Hallesby: «Om jeg bare kunne tro», 1 000 eks. på quechua.
  • Josef Imberg: «Den hellige dåp», 1 000 eks. på quechua.
  • Carl Olof Rosenius: «Den store husandaktsboken», 2 000 eks. på spansk.
  • Martin Luther: Andaktsboken «Bibelske skatter», 2 200 eks. på spansk.
  • Diverse forfattere (Bibelsk tro): «Jesus fant meg», 2 000 eks. på spansk.

Disse bøkene blir solgt rimelig eller utdelt gratis i fengsler, på sykehus, til studenter, og til medlemmer av ulike lutherske forsamlinger i Argentina, Bolivia, Ecuador og Peru.

Vi har fått en del positive tilbakemeldinger på det som er utgitt så langt, spesielt er det flere som har fremhevet Husandaktsboken. Våre medarbeidere har fanget opp kommentarer som dette: «Jeg har sett meg selv og evangeliet i et helt nytt lys» og «jeg leser den hver dag, men nå har jeg begynt å lese to andakter om dagen». Blant noen teologiske studenter var kommentaren denne: «Språket er lett å forstå, men innholdet er vanskelig». Tenk om Den Hellige Ånd fikk åpenbare Ordet for dem, hvilke ringvirkninger det kunne få når de selv skal ut å forkynne og undervise! Andre kommentarer går ut på at «boken er ikke som andre bøker, forfatteren må ha erfart det han skriver, derfor har han et budskap til oss». Av de 2 000 eksemplarene som ble trykt, er det nå knapt 300 igjen på lager.

Kontor
I september 2015 fikk Såmannen leie et egnet kontor i Arequipa, Peru. Der har Damián Heredia og Miguel Fuentes (25 %) sin arbeidsplass. Det arbeides nå bl. a. med revisjon av en sangbok, som flere har oppmuntret oss til å trykke opp igjen.

I februar 2017 åpnet Såmannen kontor i Sucre, Bolivia. Som i Arequipa, har også dette en sentral plassering i byen, like ved universitetet. Det er en styrke for arbeidet at Gonzalo Ascarrunz nå har fått Joel Vera (50 %) som medarbeider, og at de kan stå sammen i tjenesten. Tanken er at disse kontorene ikke bare skal være nødvendig lagerplass for bøkene, men også kan fungere som et «bibliotek» og være et samlingssted for samtale og veiledning.

Bibelstudium
I Peru samles de til bibelstudium og bønn hver onsdag og lørdag. Det er medarbeiderne med familier, noen nye som aldri har hørt evangeliet og som har sett dørskiltet med åpningstid og andre som har fått litteratur og som vil lære mer. Kontoret har plass til vel 20 personer – rundt et ovalt bord.

Det er ganske likt i Bolivia. Der har de samling hver onsdag, ikke fullt så mange ennå, hovedsakelig Gonzalo og Joel med familier, og noen medlemmer fra storfamilien ellers. Av og til har de fått med seg studiekamerater fra den tiden de selv var studenter. Også der har de plass til omlag 20 personer.

Besøk
Til nå har arbeidet i begge land vært besøkt av Marit og Ingar Gangås én gang i året, i perioden oktober til desember. Men det har også hendt at det har vært foretatt besøk tidligere på året, som i januar/februar i 2016 og i februar 2017.

I tillegg til de to nevnte byene, Arequipa i Peru og Sucre i Bolivia, besøkes også byen Cochabamba i Bolivia. Der arbeider Rafael Veizaga som ulønnet kolportør i området.

Mellom besøkene planlegges arbeidet, og drøftes manuskriptene jevnlig på Skype.

Regnskap
Endringen av kronekursen i forhold til US-dollar og styrkingen av nasjonal valuta i Peru og spesielt i Bolivia, har gjort at det er omtrent 25 % dyrere å drive misjon i Sør-Amerika nå enn det var for bare to år siden.

Regnskapet for 2016 viser at det er blitt overført kr. 160 000 til lønninger og drift i Peru, kr. 100 000 til lønninger i Bolivia, 125 000 til trykking av Husandaktsboken, og det er brukt ca. 50 000 kr. til advokatutgifter, reiser og etablering av kontor i Bolivia.

Siste nytt
I det redigeringen av bladet er i ferd med å avsluttes, kommer den gledelige meldingen om at misjonsarbeidet gjennom «Såmannen» i Bolivia nå har fått sin offisielle godkjenning. Mer i neste nummer.