Nytt fra bibelskolen – 2016

Elevene
I høst bor bare én elev i internatet, sammen med mann og barn i leilighet på Solbakken. Resten av elevene er dagelever og bor forskjellige steder i Vestfold. Foreløpig er det seks elever i klasserommet, men det kommer trolig et par til om kort tid. Ingen av årets elever kjenner noe til NLL og den luthersk-rosenianske læretradisjon. Bibelkunnskapen er ikke like stor som vi er vant til. Vær med i bønn om at Den Hellige Ånd får åpenbare Jesus for hjertene!

Internatet
Det bor også i år en fin flokk i internatet, studenter og andre som skaper et godt og trivelig miljø utenom skoletiden. Det har alltid vært et ønske for oss at Fossnes kan være et godt sted å bo for ungdom, et sentrum for sosialt og åndelig samvær.

I sommer og høst har det blitt skiftet ut vinduer i underetasjen på Ekely, og oppe på loftet er det bygd to kontorer for lærere og to store soverom, samt tre bad i tilknytning til rommene. Kapasiteten ved leirer og stevner er dermed økt en del.

Personalet
Det har skjedd flere endringer i personalet det siste året.

Konrad Fjell har permisjon fra lærerstillingen på Fossnes på ubestemt tid, og er gått inn som rektor på Kongshaugen Kristne Grunnskole i Larvik. Avtalen er at Konrad vender tilbake til Bibelskolen så snart skoledriften på Kongshaugen har kommet godt i gang og det er funnet en annen som kan overta ansvaret der. Konrad fortsetter som sekretær for NLL.

Sigbjørn Agnalt er tilbake som lærer (50 %) etter et halvt års permisjon med studier i sjelesorg. Han fortsetter å undervise i dette faget, samt de øvrige fag han har hatt tidligere. Vi er glade for å ha ham tilbake igjen.

Per Olav Kapstad har begynt som lærer på Kongshaugen Kristne Grunnskole, og har derfor sluttet som gymlærer og internatarbeider.

Ågot Lavik har fått utvidet permisjonen fra husmorstillingen, fram til august 2017.

Randi Therese Larsen sørger nå for mat til beboerne på Fossnes. Hun har i høst en 60 % stilling som husmor.

Kari Mangelrød, som har vært NLLs kasserer de siste årene, overlater nå regnskapet til Reidun Asdahl. Hjertelig takk for trofast innsats gjennom flere år!

Reidun Asdahl har gått inn i administrative oppgaver, etter et års vikariat som husmor. Hun vil arbeide med regnskap, lønn, hjemmesiden, leirplanlegging og forefallende kontor-arbeid, samt fortsette med husmoroppgaver som går på planlegging, renhold og internat.