Han bærer alle ting med sitt krafts ord

«Han er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen, og han bærer alle ting ved sin krafts ord. Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye.» Heb 1:3

Det går langt over min fatteevne, også dette Bibelordet. At Jesus Kristus bærer alle ting ved sitt krafts ord! Er du så stor Jesus? Er ditt ord virkelig så mektig?

Ja, Guds sønn, og det han sier, er sannheten. Han kan ikke lyve, han bærer virkelig alle ting ved sin krafts ord. De krefter og ressurser han besitter, henger sammen med ordene hans – sin krafts ord. Hans evige råd og planer er fast knyttet til, og settes i verk, ved ordet hans. Han er ett med det han sier, med sitt ord.

Når Gud uttalte «bli lys», så ble det lys. Ja, da han videre på den tredje skapelsesdagen sa:

«La det bli lys på himmelhvelvingen til å skille mellom dagen og natten», da «gjorde» Gud sol og måne og satte dem inn i sin funksjon for jorden. Både som lys om dagen og natten og som «tegn som fastsetter høytider dager og år» (1Mos 1:3:14).

Det Guds ord som satte det i gang, Jesus Kristus Guds sønn, har nå også holdt det oppe og kontinuerlig i gang i ca. seks tusen år.

Dette er ett eksempel på at han bærer det han har skapt, ved sitt krafts ord. Og bibelordet satte ikke inn noen begrensning for hva han bærer, men det sto «alle ting».

Det samme sier Kol 1:17: «og alt består ved ham». Da blir det jo også ganske klart at det kommer til å bestå så lenge han holder det oppe med sitt ord. Ja, inntil han sier stopp, vil det bestå.

Det er godt å vite når endetidstegnene begynner å vise seg og det begynner å skje underlige ting i universet og på jordkloden.

Men la oss forlate de store linjene i tilværelsen og heller se på hvert enkelt lite menneskes forhold til Jesus Kristus. For jeg tror det er lettere å tale om han som bærer de store ting og sammenhenger, enn å tale om han som også bærer meg ved sin krafts ord.

Han som gav meg livet og vil holde det oppe så lenge jeg skal leve og virke her på jord. Han som også frelser og gir meg liv i Gud og som vil bære og opprettholde det ved sitt ord.

Men det er slett ikke så sikkert du er interessert i å bli båret av ham, men har mer behag i å ta deg frem selv i ditt liv og i ditt forhold til Gud.

Her rører vi nok ved den store forskjellen mellom Guds barn og de mennesker som bare er religiøst interesserte og engasjerte.

De sist nevnte tar seg frem i sitt kristenliv på den måten at de bruker Guds ord, som ett av flere hjelpemidler, til å bli slik de synes en kristen skal være. Ja, de bruker og hører Guds ord for å bli slike mennesker som de mener Gud kan godta.

En kan i egne øyne lykkes i forskjellig grad på denne veien. Men det er et bedrag.

Du som leser dette, har du erfart at Jesus bærer deg ved sin krafts ord? Er det hans mektige ord som bærer deg i din tro og ditt gudsforhold? Det er nemlig Guds barns redning og lykke!

I en av sine salmer, sammenligner Landstad Guds ord med en bro som bærer bruden over alt som er sviktende og forgjengelig.

De som går på brua kan nok stundom være glade og stundom triste, noen ganger frimodige og andre ganger redde. Men de vandrer på noe og i noe som allikevel bærer dem trygt: hans krafts ord – Jesu ord.

Det er nok dessverre mange som holder på med «sin bru» ganske nære den eneste brua som når over, billedlig talt. Med bibel og bønn, møter og gudstjenester. Har du noe som virkelig bærer deg over Guds krav og dom?

Du går fortapt om du ikke frelses fra dine egne brubygningsforsøk! Guds Ånd vil heller lede deg til det som er ferdigbygd og som holder. Det som fører trygt frem til himmelen. Se bare på avslutningen i det tredje verset av Hebreerbrevets første kapittel!

Det er et Jesu ord og et ord om Jesus som virkelig bærer: «Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye».

For det første: Hvem er det som har fullført renselsen for våre synder?

Og for det andre: Hvem vil Jesus bære med dette ordet? Hvilke mennesker er denne brua bygget for?

Svar: Det er han som er så stor at han bærer alle ting ved sin krafts ord, som har fullført renselsen for dine synder. Det bærer – og brister aldri!

Med sitt fullkomne menneskeliv og sin soningsdød på Golgata, ja, sin oppstandelse og himmelfart, bygde han en sikker bru for syndere av alle slag. Han fullførte det for alle!

Dette ordet skal du få «stige» ut på, i dag. Ja, kom du som er redd og forsakt! Du kan lite på han som bærer alle ting med sitt krafts ord. Du skal få vandre ut på og ene sette din lit til det han er og har gjort.

Kom du som enda er en «selvbygger», det haster! Jesus vil frelse og bære hver eneste en så lenge nådetiden varer. Men før du aner det kan brua bli rykket bort og du blir stående igjen som fortapt.

«La verden så til grunne gå. Guds ord består om alt forgår. Den bro skal bruden bære» (Sb 877:4).