Guds underlige veier

John Bunyan (1628-1688) levde i en tid da bare prestene hadde lov til å preke.

Men det var umulig for Bunyan å la være å tale om sin frelser, og han ble derfor satt i fengsel. I hele 12 år var han der. Han lengtet etter å preke, og tusener av mennesker lengtet etter å høre ham. Mange spurte hva Gud kunne mene med dette. Det var ikke lett å forstå, men nå forstår vi det. Mens han satt i fengslet, skrev han boken «Pilgrims vandring», en bok som er blitt til velsignelse for millioner av mennesker, og som er den mest leste bok etter Bibelen. Med den boken har han prekt for slekt etter slekt og på den måten blitt til større velsignelse enn om han bare hadde fått talt for sine samtidige.

Fra «300 fortellinger»