Nye muligheter

Under en stor auksjon ble det budt fram en gammel, støvet fiolin. Et par strenger var brustne og hang og slang. Auksjonarius holdt den opp. Ingen bød på den. «Kan den spille?», spurte en. Auksjonarius dro buen over strengene, og det kom en fæl låt. Alle lo, og én bød en dollar for moro skyld. Like før han skulle få tilslaget, spurte en mann om han kunne få prøve fiolinen. Han stemte de strengene som var hele, strammet buen og lokket fram fine toner. Det viste seg å være en gammel Stradivarius-fiolin, og da ble den solgt for mer enn tusen dollar. En mester så mulighetene.

Jesus ser mulighetene hos alle mennesker, også hos slike som ser umulige ut. Han så mulighetene hos bedrageren Sakkeus. Han så at forfølgeren Saulus fra Tarsus kunne bliverdens største misjonær. Han så en fisker med et ustadig og vanskelig sinn og sa: «Du er Simon, Johannes’ sønn. Du skal kalles Kefas, det betyr Peter» (Joh 1:43). Og Kefas betyr klippe. Jesus så en klippefast ny mann i Simon. Derfor sa han til Simon og de andre fiskerne: «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere» (Mat 4:19).

Jesus er den samme i dag. Han så at straff-fangen Skrefsrud kunne bli en stor misjonær, og han kalte ham til å bli misjonær mens han satt i fengsel. Og Jesus ser alle mulighetene hos deg. Han ser mer enn du selv ser. For Jesus skaper noe nytt i alle som lar ham slippe til i sitt liv. Han vil gjøre deg til menneskefisker i dag.

«Gnisten», Luther forlag, Oslo,1981