Politiske spenninger i Moldova – 2015

Fra årsmeldingen
«Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» Fil 1:6

Apostelen taler dette opprinnelig om misjonsarbeidet i Europa. Selv satt han nå i fengsel, og det så mørkt ut for misjonsarbeidet videre. Men han trøster filipperne med at misjonsarbeidet ikke bare er hans sak, men først og fremst Guds sak. Og Gud skal fullføre misjonsgjerningen i Europa, den som ble begynt i Filippi, inntil Jesu Kristi dag. Det er også løftet over arbeidet i Moldova, selv når det ser mørkt ut på mange måter.

Den politiske situasjon
Den urolige situasjonen i Ukraina påvirker også forholdene i Moldova. Myndighetene i Transnistria krever nå at besøkende må ha personlig invitasjon for å komme inn. Politisk er det spent og en del ser med engstelse på hva Russland kan finne på. Putin har uttrykt at han ser på Transnistria som en naturlig del av Russland.

Den lutherske kirken i Moldova
Virksomheten i Transnistria går sin trofaste gang, uavhengig av den politiske situasjonen. Vladimir Moser taler fortsatt regelmessig i forsamlingene gjennom Skype. I Tiraspol er oppmøtet til møtene omtrent som før, mens det i Kamenka har kommet en del nye i det siste.

Forsamlingen i Chisinau er fortsatt liten og skrøpelig. Lars Fossdal har – etter ønske fra Natalia – laget et lite rullende bokstativ som Vladimir og Natalia Moser vil bruke til evangelisering i hovedstaden. De ønsker å dele ut små traktater, Luthers lille katekisme m.m., og selge oppbyggelige bøker. Så er håpet at de gjennom dette kan bli noen til åndelig hjelp og få varig kontakt med noen som også kan finne sin plass i forsamlingen.

Dansk Balkan Mission har sendt en del bøker på rumensk til Moser, blant annet av Rosenius og Øivind Andersen. Dette kommer i tillegg til litteratur på russisk, vesentlig fra LLM i Sverige. Moser får også selv trykt opp en del mindre hefter og traktater som han bruker i litteraturarbeidet.

Besøk
Undertegnede har, både alene og sammen med Erik Asdahl, besøkt Moldova og forsamlingene der i løpet av det siste året. Bibelskolen hadde en ukes skoletur med besøk til forsamlingene i Moldova i juni. I tillegg skulle Lars Fossdal og Karl Bø vært en tur i fjor høst, men p.g.a. Mosers helsesituasjon var det umulig. Vladimir har hatt en del problemer med hjertet, men hvis helsen tillater det, er planen at han og Natalia skal besøke Norge i løpet av sommeren eller høsten 2015.

Behov for forbønn
Det er fortsatt mye å be om med tanke på den lutherske kirken og misjonsarbeidet i Moldova. Den politiske situasjonen gjør misjon vanskelig. Misjonsarbeidet lider under at Moser er delvis avskåret fra to av forsamlingene.

Mosers helsesituasjon er også et bønneemne. Men framfor alt må vi fortsatt be om at Guds ord må få gripe hjertene og skape brennende kristne mennesker i forsamlingene, mennesker som kan vinne andre i sine omgivelser for Guds rike.

Per Bergene Holm