Bønnens Ånd

Herren kommer alle våre bønner i forkjøpet. Alt vi skal be om, har han lagt oss i munnen. Han vil selv gi oss bønnens Ånd. Så nådig er Herren, og likevel er vår tillit til ham så liten og svak! Nettopp derfor bør vi stadig rope om nådens og bønnens Ånd. For nåden gjør hjertet fast og stadig, og Ånden alene kan live oss opp. All vår elendighet kommer av vår åndløshet. Herren vil ikke gi oss sin Ånd uten at vi ber om det og lengter etter det. Men fordi de fleste foretar seg alt i sin egen ånd, er og blir de også i sin fattigdom og åndløshet. De er krøplingekristne som vil vite mer enn de vil gjøre, og som vil se lenger enn de vil gå.

Johannes Gossner (1773-1858)