Stå djevelen imot – faste i troen!

«Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid. Og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. Vær edrue, våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot, faste i troen!» 1Pet 5:6-9

Da Gud hadde skapt himmel og jord, og satt mennesket som kronen på skaperverket, fristet slangen Adam og Eva til ulydighet. I stedet for å bli som Gud, ble mennesket ufritt. Menneskets stolthet og syndige natur har siden da bare vært årsak til angst og fortvilelse. Når hav og brenninger bruser, er mennesket bare som en bølge på livets hav, som kastes hit og dit. Og når døden kommer, er du fortapt uten troen på Jesus. Da må du møte Gud – den store dommer – og stå til regnskap for alt det du har gjort, uten en eneste forsvarer til å tale din sak. Da heter det: «Men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham» (Joh 3:36).

«Ydmyk dere derfor!»
Å bøye seg for Jesus og ta imot hans frelse innebærer å oppgi seg selv og kaste seg i Jesu armer. Han hører ethvert rop om nåde, og da blir Jesus din talsmann og stedfortreder. I ham alene finner du et sikkert hvilested. Under all nød og fare, og i «dødsskyggens dal», vil han være din klippe og din borg.

«Vær edrue, våk!»
Vår motstander, djevelen, gjør alt han kan for å hindre oss i å nå himmelen. Kampen som nå tilspisser seg, viser at satan er slu og sterk. Noen ganger kommer han som en lysets engel, andre ganger som en brølende løve. Men Jesus er sterkere. Derfor sier Skriften: «Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt» (Ef 6:13). Rustningen er Jesus og hans Ord.

Det brygger opp til storm – et uvær som verden aldri tidligere har sett. Antikrist skal snart mønstre sin hær. Han er allerede virksom på jorden, både i Guds forsamling og i verdensbegivenhetene. Men når syndemålet er fullt, skal Jesus vise hvem som har all makt, både i himmelen og på jorden:

«Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og alle folk på jorden skal bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet» (Mat 24:30).

«For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Trøst da hverandre med disse ord» (1Tes 4:16-18).