Før og nå

Fortelling av Mia Hallesby
En ung pike var blitt omvendt. En dag spurte presten henne:
– Var du en synder før denne forandring foregikk med deg?
Hun svarte «ja».

– Men hvordan er det nå, er du fremdeles en synder?
– Ja, det er sikkert, svarte hun.
For å prøve henne spurte presten:
– Men hva er da egentlig forskjellen på deg før og nå?
Hun tenkte seg litt om. Så svarte hun:
– Jeg tror forskjellen er den at før var jeg en synder som løp etter synden. Men nå er jeg en synder som løper fra synden.

Det var et riktig godt svar.

Fra «300 fortellinger», Indremisjonsforlaget, 1946