Gledet seg under tsunamien

Intervju med Kenneth Goa
Dette intervjuet sto i avisen Dagen i 2009. Kenneth Goa har etter det studert fag og arbeidet som «ettåring» i den lutherske samarbeidskirken til Evangelisk Luthersk Misjonslag i Peru en tid. Han er gift med Milagros fra Arequipa, og de har fått en sønn sammen, Tobias Alejandro. Kenneth er for tiden i Norge for å tjene seg opp penger slik at de kan begynne prosessen med å søke om norsk statsborgerskap for dem. Han ønsker å stille seg til tjeneste for den lutherske kirken der ute. La oss huske dem i våre bønner! Red.

Kenneth Goa (30) satt og gledet seg da mennesker omkom under tsunamien i desember 2004. Noen måneder senere ble han et nytt menneske.
– Jeg gikk litt på søndagsskole hjemme på Randaberg, og var med i et guttelag og reiste på leir. Derfor kunne jeg en del teori og bibelske sannheter. Men jeg ville ikke ha noe personlig forhold til kristendommen, forteller Kenneth Goa til avisen Dagen.

Han husker at faren ble omvendt til Gud i 1996, og dette førte til at det ble en endring i hjemmet.

Opptatt av musikk
– Men da jeg begynte på ungdomsskolen, gikk jeg stadig mer imot Gud gjennom et verdslig liv, der blant annet alkohol og festing var i fokus.

Jeg ble også svært opptatt av musikk, og den var med og fremskyndet ugudeligheten, og førte til at jeg fikk en likegyldig holdning til moral, minnes Goa, som hørte på stadig tøffere musikk som var tydelig inspirert av djevelen.

Da hele verden var rystet av tsunamien i Østen den 26. desember 2004, satt Kenneth og gledet seg over alle som omkom, og håpet at tallet på drepte bare skulle stige.

– Jeg kjente ikke disse menneskene, og derfor brydde jeg meg ikke om dem. Jeg var på den tiden rasist og høyreekstrem i tanker og holdninger, og mente blant annet at det var altfor mange folk på kloden allerede. Derfor syntes jeg det var best at flest mulig omkom, blant annet siden jorda ble rasert av alle menneskene, forteller Kenneth Goa tankefullt.

Diskuterte med faren
Selv om han var langt borte fra kristen tro, diskuterte han ofte moralske og religiøse spørsmål med sin far, som svarte ham ut fra Guds ord.
– Det er ikke tvil om at dette var med og sådde noe i mitt hjerte, og som senere begynte å spire, sier Goa.

Samtidig opplevde han at ugudeligheten akselererte i hans liv, men han verken ville eller kunne gjøre noe med det.

Til tross for dette, hadde Gud etter hvert begynt å kalle sterkere på Kenneth, og skapt en trang etter å få svar på åndelige spørsmål. Derfor begynte han også å lese i Bibelen, som hadde stått i bokhylla i alle år. Han hadde ikke våget å lese i den før av frykt for at denne boka kunne forandre hans liv.
– Far oppfordret meg til å be til den Gud som jeg ikke ville tro på, at han skulle vise meg blodig alvor, og det gjorde jeg, forteller han.

Gud i stillheten
Det var sjelden at det var stille hjemme hos Kenneth Goa. Enten hørte han på rå musikk, ofte med høyt volum, eller så var det filmer som flimret over TV-skjermen. I ettertid ser han at dette var et middel til å døyve hans tanker og samvittighet.
– Men etter at huseieren ble rasende på grunn av den høye musikken, og jeg forsto at jeg kunne bli kastet ut, ble volumet sterkt dempet. Gud brukte stillheten som oppstod, og la trykk på sitt kall, og jeg fikk anledning til å tenke over livet. Jeg fikk da se at den onde musikken jeg hørte på, som var full av ubetinget hat, hadde sin inspirasjon og kilde i mørke krefter, forteller Goa.

Han begynte å mislike den verste musikken, og ble redd med tanke på det destruktive budskapet han hadde fått banket inn i sin sjel gjennom flere år.

– Snart ble jeg klar over at Gud så meg hele tiden, og han visste om mine tanker og gjerninger, og jeg var helt avslørt. Jeg fikk se at en dag skulle jeg fram for Gud og svare for all min synd – og hvordan ville det gå?

Jeg så meg selv henge over helvete i en tynn tråd, og den kunne ryke når som helst. Jeg ble livredd, og bad til Gud med et ropende hjerte om at han måtte frelse meg ut av denne håpløse situasjonen, forteller Kenneth Goa, som startet en opprenskning. Han rev ned plakater og ødela cd-er og filmer, og kvittet seg med alt sammen.

Dette skjedde i begynnelsen av september 2005.

Redningen
– En søndag noen dager senere leste jeg Johannesevangeliet fra begynnelse til slutt, og bad til Gud om at han måtte vise meg sannheten, og redde meg, minnes Kenneth.

Etter hvert som han leste, fikk han se Jesus stige fram. Han ble sterkt grepet, og gråt flere ganger, og forstod at hele Bibelen var sann og kom fra Gud.

– Jeg fikk oppleve at Jesus ville frelse fortapte syndere – og tenk at dette budskapet var for meg! Han tok straffen i mitt sted under Guds dom, for alle mine synder, i tanker, ord og gjerninger. Det ble sorg over synd og frelsesfryd der jeg satt, fordi Jesus døde for meg, stråler Kenneth Goa.

Etter at han var blitt frelst, sendte han ut en sms til hele telefonlista si med nærmere 100 navn, og fortalte hva som var skjedd.

Kenneth Goa, sammen med sin kone Milagros og deres sønn Tobias Alejandro.

Bibelskole
I januar 2006 reiste Goa til kortkurs på Fjellheim bibelskole i Tromsø etter anbefalinger fra venner og kjente.
– Dette var ei god tid, og jeg har fine minner fra dette oppholdet. Jeg søkte etterpå om opphold på bibelskolen, og var elev der skoleåret 2006/07. Det var ei viktig tid for meg. Jeg lærte mye og fikk personlig erfaring i livet sammen med Jesus, forteller Kenneth, som i dag (2009. Red. anm.) arbeider
som assistent og vaktmester på Jærtun Lutherske Friskule på Bryne.

Han er opptatt av at forkynnelsen i kristenflokkene må være vekkende.
– Det er så avgjørende at vi blir avslørt, og fratatt alle falske håp som vi bygger selv, på grunn av vår falne natur, slik at Jesus alene blir åpenbart som vår frelsesgrunn. Jeg har selv fått erfare at Jesus er veien, sannheten og livet, understreker Kenneth Goa.