Fiendens list

Det fortelles fra oldtiden hvordan grekerne med list inntok byen Troja i Lille-Asia.

Lenge hadde de beleiret byen, men uten hell. Til slutt så det ut som de helt oppgav sine planer. Fra et utkikstårn midt i byen kunne nemlig innbyggerne se hvordan fienden like etter dro bort. Til slutt var det ingen igjen.

Det eneste fienden etterlot seg var et uhyre av en trehest. Folkene i byen ble nysgjerrige og undret seg på hva det var for noe. Da det ikke lenger var noen fare på ferde, gikk de ut for å se nærmere på hesten. De moret seg over den og besluttet å fa den inn i byen. Det ble gjort en stor åpning i muren, og under musikk og dans ble hesten flyttet inn. Men det kom de bittert til å angre.

I nattens stillhet, mens alle i byen lå i dyp søvn, ble en hemmelig dør i dette uhyre åpnet, og ut kom mange væpnede krigere. De åpnet byens porter, og inn strømmet fienden, som hadde holdt seg skjult i nærheten. Ved denne list falt byen og kom i grekernes hender.

Den onde bruker knep og list for å innta vårt hjerte. Mange ting ser i første øyeblikk uskyldig ut. Men Bibelen lærer oss at vi nøye skal prøve hva som er rett og sant. Værpå vakt!

Fra «300 fortellinger» Indremisjonsforlaget 1946