Se hen til det…

Sang av Axel Remme
Se hen til det som alt er gjort
når du vil nåde finne.
Tross all din synd av smått og stort,
kan du Guds frelse vinne.

Se hen til at «det er fullbrakt!»
Da Jesus for deg døde,
ble veien til Guds rike lagt,
betalt all skyld og brøde.

Se hen til løftene han gav,
din frelser med vil være.
Hans trøst og kraft er støttestav,
når du må byrder bære.

Se hen til håpet Jesus gir
om evig liv og seier.
Hver den som tror og trofast blir,
Gud selv til målet leier.