Nytt fra bibelskolen – 2014

Elevene
Denne høsten har det vært åtte elever – en fin og interessert flokk. Alle fortsetter etter nyttår, og det kommer noen nye fra januar, slik at det ser ut til at vi blir 14 elever i vårsemesteret.

Vær fortsatt med å be for personale og elever, at den enkelte må få leve med Gud i Ordet og stadig trenge dypere inn i de store frelsessannhetene som er gitt oss i Skriften. Det viktigste er dog ikke hvor stort lys den enkelte får i Skriften, men at den enkelte får nåde til å være tro mot det lyset en har. Vismennene fra Østerland hadde ikke så stort lys, sammenlignet med fariseerne og de skriftlærde i Jerusalem (Mat 2). Men de fulgte det lyset de hadde og det ledet dem til Jesus. De skriftlærde hadde stort lys i Skriften, men de fulgte det ikke og fant aldri fram til Jesus. Vi må aldri glemme det perspektivet. Kunnskap i Guds ord er viktig, men det viktigste er at kunnskapen får lede oss til Jesus, slik at det blir til personlig kjennskap og del i frelsen i Jesus. Vær med i bønn om det for den enkelte av oss!

Ombygging
I høst har undervisningen foregått i den gamle møtesalen på Solbakken, mens kjøkkenet og matsalen/klasserommet har blitt bygd om. Den utvidede matsalen og den nye oppvaskdelen var stort sett ferdig til kursuka i no-ember, men ombygging og utvidelse av det gamle kjøkkenet sto igjen. Så snart kursuka var over i midten av november ble det gamle kjøkkenet revet ut, og de siste ukene har vaktmestrene og dugnadshjelpere arbeidet dag og kveld for å få pusset opp og installert nytt kjøkken.Nå er det meste på plass, og primus motor for arbeidet, André Heian, håper å legge siste hånd på verket før en ny dugnadsgjeng kommer for å vaske etter håndverkerne, og sette inn alt av utstyr i skuffer og skap, slik at alt står klart til nyttårssamlingen.

Matsal
Utvidelsen av matsalen vil gi ca. 40 ekstra plasser, og det skal komme godt med på nyttårs- og sommersamlinger. Alle tak har fått lydplater som demper støyen og klangen i rommet. Det er vi overbevist om vil øke trivselen ved måltidene også, når det er mulig å snakke rolig sammen uten at det klinger og summer over alt.

Kjøkken
Fornyelse av kjøkkenet har stått på programmet i mange år, og det er derfor ekstra gledelig at det endelig blir virkelighet, ikke minst for husmor som har sitt daglige virke der, men også for alle medhjelpere på leirer og samlinger. Det har kommet inn mye fint utstyr som skal gjøre det lettere og mer effektivt å lage maten, særlig på de store arrangementene. Samtidig har det vært viktig at det også skal være greit å lage mat til hverdags, når vi ikke er like mange.

Behov for midler
Det sier seg selv at det koster en del med så omfattende ombygging og fornying, og det har derfor vært ekstra gledelig å se at det gjennom året som helhet og særlig nå mot slutten, har kommet inn mye i gaver til misjonen og bibelskolen. Det har gjort det mulig å fullføre dette prosjektet ved hjelp av innkomne midler og noe i private lån, men uten ytterligere banklån. Hjertelig takk til den enkelte!

Det vil fortsatt være behov for noe ekstra i gaver og kollekter, særlig i begynnelsen av 2014, da det alltid er mye utgifter tidlig på året, samtidig som det ofte kommer mindre ordinære gaver og kollekter på denne tiden.