Mitt vitnesbyrd

«Nå vel, alle dere som tørster, kom til vannene! Og dere som ingen penger har, kom, kjøp og et, ja kom, kjøp uten penger og uten betaling vin og melk!» Jes 55:1

Gjennom et bibelskoleår vil man på en særlig måte få tid til å øse frelsens vann fra «Ordets brønn». Da kan man også se at ordet «vannene» i bibelverset ovenfor med rette er skrevet i flertall. I alle Bibelens bøker kan man lese om Jesu fullbrakte verk, også i Det gamle testamente. Det er dette Skriften handler om: «I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom». Slik er alle bøkene i Bibelen som en samling av mange vann. Det er overflod av nåde for en som tørster etter fred med Gud.

Kanskje er det nettopp dette som har vært det mest interessante i løpet av året, nemlig å få se det samme som Emmaus-vandrerne fikk se da Jesus la ut for dem om hvordan alle Skriftene talte om Ham. For meg er det særlig de kjente kapitlene i den siste delen av Jesaja som har blitt til trøst og hjelp.

På mange måter ble året på Fossnes slik jeg hadde håpet. Det ble et rikt velsignet år med mye tid til Guds Ord, selv om man kan angre på de stunder som man forsømte. Jeg er meget takknemlig til alle lærere og medelever for det åndelige samfunnet vi har hatt.

Så måtte det ikke bare bli med dette året. Men må vi gi hele vårt liv i Hans hender. Som kristne kan vi ikke isolere oss på en bibelskole resten av livet. For Han har sendt oss ut i verden som sauer blant ulver. Men la oss ikke bekymre oss for alt det onde som skjer i vår tid. For Han vil være vår hyrde.

Elev ved Bibelskolen på Fossnes 2010/2011