Hva gjorde du?

For noen år siden forliste en passasjerbåt, og mange omkom. Under sjøforklaringen fortalte en som selv var med, mange rystende trekk fra forliset. Blant annet fortalte han om en mor som lå og kjempet i vannet med sitt lille barn og ropte om hjelp. Til slutt orket hun ikke mer, og idet hun sank, løftet hun barnet så høyt hun kunne i håp om at noen ville redde det, men det var ingen som foretok seg noe.

De som hørte på denne fortellingen, var sterkt grepet. Da sa han som ledet sjøforklaringen: «Men De, hva gjorde De?» Mannen ble synlig forvirret og stammet: « – jeg – jeg gjorde ingenting!»

Det å ikke lyve, ikke stjele, ikke å overtre Guds bud, er manges stolthet. Ja, mange regner seg for bedre enn andre fordi de ikke gjørnoe galt. Og noen tror at det er det kristendommen består i. Hvis vi ikke går på kino, ikke danser, spiller kort eller drikker, da er vi gode kristne.

Jesus lærer oss noe annet. På dommens dag skal han spørre etter det vi gjorde. «Hva dere har gjort mot én av disse mine minste brødre, det har dere gjort mot meg» og «hva dere ikke har gjort mot én av disse minste, det har dere heller ikke gjort mot meg» (Mat 25:40- 45).

Det er alltid noen som er mindre enn deg, noen som du kan hjelpe. Jesus vil hjelpe dem gjennom deg. Hva gjør du for Jesus?

«Gnisten – andaktsbok for unge», Luther forlag 1981