Tur til Sør-Amerika

Ingar Gangås reiser til Bolivia og Peru 29. september til 30. oktober.Der skal han møte representanter for de lutherske kirkene til samtale om spredning av luthersk litteratur.«Luthersk Litteraturmission» i Sverige har støttet oversettelse av bøker av Luther, Rosenius, C. Fr. Wisløff m.fl. til spansk. Disse bøkene er etterspurte, men er vanskelige å frakte over landegrensene og det blir høy toll på dem.

Det er ønskelig med flere kolportører og et ajourført boklager i hvert av de tre landene. En ser også behovet for å oversette noe til stammespråket quechua. Det gjelder særlig mindre bøker og traktater.

Ingar Gangås har også fått invitasjon fra NLL’s tidligere samarbeidskirke om å undervise ved et bibelkurs som skal holdes i Arequipa 14.-16. oktober. NLL hadde samarbeidsavtale med INEL-Peru til årsskiftet 2004/05, da de undertegnet ny avtale med Evangelisk Luthersk Misjonslag.

Gangås kontaktet Jon Espeland og Evangelisk Luthersk Misjonslag og ba om deres syn på forespørselen. Landsstyret i ELM hadde møte den 2. juli og skriver at de «ikke finner grunn til å sette seg i mot dette, og aksepterer forespørselen».

Landsstyret i Lekmannsmisjonen er svært glad for anledningen til å besøke vennene i Peru, og ber misjonsfolket om fortsatt å huske flokken der ute i bønn.