Svøpt i en krybbe lå barnet

Svøpt i en krybbe lå barnet

Dikt av Arnold Eidslott

Svøpt i en krybbe lå barnet

En frukt av profetenes ord

Kom se hans løfte fullbåret

Vår Far som i sannhet er stor

Her blir han vår denne ene

Som gir oss det endelige svar

På livsgåtens martrende byrde

Her kom han som er og som var

Før alt var han til denne ene

Som gjester oss i denne natt

Så takk ham da menneske Herren

Hos ham blir du aldri bedratt

Snart modnes det lovede barnet

Til mann og vår frelse er nær

Guds kjærlighet lyser i krybben

Vit menneske Gud har deg kjær

Min Jesus mitt dyreste eie

Et kjærtegn i lidelsens sjakt

Jeg takker deg vekter som våker

Kom vis meg din kjærlighets makt

Gud ville gjeste sitt eget

Sitt folk sine nødstedte små

Husk dette i prøvelsens sjakter

Hos Kristus er lindring å få

Arnold Eidslott ble født i Ålesund i 1926. Han har skrevet 27 diktsamlinger, og regnes som en av våre aller fremste lyrikere. Dette diktet er hentet fra den siste diktsamlingen, «Vinden blåser dit den vil», utgitt på Gyldendal forlag.