Nytt fra Moldova

Av Per Bergene Holm

Natalia og Vladimir Moser har lenge fryktet at eiendommene som tilhører kirken skal bli konfiskert. Myndighetene i det østlige Transnistria har nå krevd nyregistrering av den lutherske kirken der. Rettssikkerheten og forutsigbarheten er dårlig. Derfor er alt som tilhører kirken nå overført til mitt navn og registrert hos myndighetene, da det er en svært vanskelig prosess å få NLL registrert i landet.

Det er kjøpt et par leiligheter for private midler i hovedstaden Chisinau i den vestlige delen av Moldova. De skal etter planen stå ferdige til påske. Leilighetene er tiltenkt Natalia og Vladimir Moser og familien Söderberg. Rett etter påske reiser Ida og Marcus ned sammen med undertegnede, og da håper vi at de kan installere seg i leiligheten og gjøre alt klart for innflyttingen til høsten.

Vær fortsatt med i bønn for familien Moser, forsamlingene i Moldova og familien Söderberg.