Gleden som venter

Det er hebreerbrevets forfatter som formaner jøder som var kommet til tro på Jesus (12:1-3). De opplevde vanskelige tider. Trengsel, spott og vanære var dagligdags. Det kostet å bekjenne Jesu navn. Troen ble virkelig satt på prøve. Noen syntes allerede å ha blitt liggende etter på veien til himmelen. Omkostningene – og vanæren – ble for stor.

Guds Ånd minner dem om at det er en kamp for å nå himmelen. Djevelen, den onde verden, og deres onde hjerte ville hindre dem i å nå fram til den salige herlighet som ventet der framme. «Den som vil leve et gudfryktig liv, skal bli forfulgt», sier Skriften.

Hebreerne formanes til å løpe i kampen med tålmodighet, ved å se på Jesus.

Hvordan var det for Jesus? Skriften sier at han «for den glede som ventet ham, led tålmodig korset, uten å akte vanæren». Å bli hengt på et kors, var den største vanære et menneske kunne oppleve. Han, sann Gud og sant menneske, den eneste rene, ble dømt til døden, hengt på forbannelsens tre til spott og spe for alle. Forlatt av Gud og mennesker. Han døde som en av de verste syndere hans samtid visste om.

Ingen kan forstå hva han led og hvor stor vanære han bar.

Hvordan maktet han det? Skriften svarer: Han så fram til gleden som ventet ham. Det var å se sin brud frelst i himmelen, og igjen å få sitte ved sin Fars høyre hånd. Om kort tid var hans strid og lidelse forbi.

Du som har fått tro deg frelst for Jesu skyld, er i stadig kamp. Satan bruker ditt eget onde hjerte, de religiøse og verden for å få deg mismodig. Du kjenner også på vanære ved å holde fast ved bekjennelsen. Du fristes til å gi opp troen.

Skriften sier: Se på Jesus! Din synd er sonet ved hans død, og det dobbelt opp. Tenk på gleden som venter deg i himmelen! Der, kledd i Guds rettferdighet, skal du for alltid være Faderen og Sønnen nær i deres herlighet. Ingen lidelse mer, heller ingen død mer. Det er fremtid!

Å unndra seg kampen, er å unndra seg til fortapelse. Hva er da vunnet? Hvilken fremtid er det?

Akt derfor ikke på kampen og vanæren ved å bekjenne Jesus, men tenk på gleden du har i vente. Se på Jesus! Han holdt ut og nådde fram. Du skal også nå fram, om du holder ut.

Lars Fossdal,

lærer