Liten i egne øyne

Liten i egne øyne

Av Øivind Andersen

«Da du var liten i dine egne øyne, ble du hode for Israels stammer, og Herren salvet deg til konge over Israel.»

1Sam 15:17

Dette er Herrens ord til Saul gjennom Samuel. Da det ble sagt, var Saul blitt stor i egne øyne. Han regnet seg selv som meget betydningsfull og stilte seg fritt til Herrens ord. Han gjorde ikke lenger det Gud sa ham. Derfor ble han forkastet av Gud.

Det koster noe å være ringe i egne øyne. Det betyr at en regner seg selv meget lite betydningsfull. En har ingen tro på at en kan gjøre noen innsats for Gud.

Det er trist å høre hvordan mange i dag taler om sin innsats i Guds rike. De gir uttrykk for at Gud må være glad og takknemlig fordi de vil gjøre en slik innsats. Og de synes å tro at Guds rikes fremgang er avhengig av det de gjør.

De farer vill. Gud kan ikke bruke dem som er betydelige i egne øyne.

Da Saul var ringe i egne øyne, ble han den store leder i Israel, fordi Gud gjorde ham til det. Men da han på grunn av sine erfaringer som konge i Israel, begynte å regne seg selv betydningsfull, var det slutt med at Gud kunne bruke ham.

Det er på samme måten i dag. Når Gud vil gjøre en mann sterk, gjør han ham svak. Når han vil gi en mann stor plass, gjør han ham ringe og ubetydelig. Gud svarer underlig på deres bønner som stiller seg til hans disposisjon.

Derfor er det ikke noe dårlig tegn at du som har gitt deg til Jesus og har gått inn i hans tjeneste, føler deg så liten, nettopp så betydningsløs, så kraftløs. Det er svar på din bønn, for at Jesus skal være din styrke! Du er sterk ved å være avhengig av ham som er alt i alle.

Fra andaktsboken «Ved kilden»,

Lunde forlag, 1977